Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa zmodernizuje oczyszczalnię ścieków w Krośnie

29 sierpnia 2017

Mostostal Warszawa wygrał przetarg na rozbudowę i przebudowę krośnieńskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Drzymały. Dziś została podpisana umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na realizację zadania, którego wartość wynosi 32,1 mln zł brutto.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie w obecności mediów i Prezydenta Urzędu Miasta Krosna Piotra Przytockiego. Swoje podpisy na umowie złożyli: Prezes Zarządu Mostostal Warszawa Andrzej Goławski oraz Darek Jarek, Dyrektor Obszaru Budownictwa Ogólnego, Przemysłu i Ochrony Środowiska, stronę inwestora reprezentował Janusz Fic, Prezes MPGK Krosno i Zdzisław Syzdek, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy MPGK Krosno.

Prace modernizacyjne obejmą część ściekową, biologiczną i osadową oczyszczalni oraz zagospodarowanie terenu, i będą prowadzone na czynnym obiekcie, aby nie przerywać działalności zakładu.  W ramach kontraktu Mostostal Warszawa częściowo przebuduje oczyszczalnię (zwłaszcza w części biologicznej). Powstaną również nowe obiekty, takie jak: reaktor biologiczny, osadnik wtórny, zagęszczacze osadu wstępnego, budynek kraty rzadkiej czy też zbiornik retencyjny wód ociekowych. Jednym z celów inwestycji jest również hermetyzacja procesów, która pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się uciążliwych zapachów na terenie obiektu oraz w jego sąsiedztwie.

– Modernizacja oczyszczalni jest kolejną inwestycją, którą Mostostal Warszawa będzie realizował dla miasta Krosna. Dla wodociągów krośnieńskich modernizowaliśmy parę lat temu Zakład Uzdatniania Wody „Sieniawa”. W Krośnie rozbudowaliśmy także zakład utylizacji odpadów komunalnych i przygotowywaliśmy tereny pod inwestycje, aby zwiększyć atrakcyjność miasta. Teraz będziemy wykonawcą kolejnej proekologicznej inwestycji w regionie. Cieszy nas fakt, że powracamy do Krosna. Jest to jedno z tych miejsc, z którym łączy nas dłuższa współpraca – powiedział Andrzej Goławski, Prezes Mostostal Warszawa.

Oczyszczalnia ścieków w Krośnie wraz z trzema zakładami uzdatniania wody (w Iskrzyni, Sieniawie i Szczepańcowej) wchodzi w skład lokalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Jest jednocześnie największym, jak i najstarszym spośród wymienionych obiektów. Początki samej oczyszczalni sięgają z kolei lat sześćdziesiątych. Chociaż w obiekcie były przeprowadzane już gruntowne remonty, dzięki którym m.in. zwiększono przepustowość ścieków do 35 410 m3/dobę, nadal konieczna jest dalsza modernizacja, która zwiększy efektywność i ograniczy negatywny wpływ zakładu na środowisko. Obecnie oczyszczalnia przyjmuje ścieki z miasta Krosna oraz ośmiu okolicznych miejscowości – łącznie 21 000 m3 ścieków na dobę, co daje 7,6 mln m3 nieczystości w ciągu roku.

Troska o środowisko pozostaje jedną z kluczowych wartości Mostostal Warszawa, dlatego staramy się intensyfikować działalność Spółki w sektorze budownictwa ekologicznego. Inwestycja, którą będziemy realizować w Krośnie, podobnie jak podpisany niedawno kontrakt na modernizację oczyszczalni ścieków w Otwocku, wpłynie na poprawę wydajności, czy usprawnienie procesów technologicznych. Przełoży się również na ochronę środowiska, jak i rozwój tych zakładów. Wprowadzone zmiany odczują również lokalne społeczność – dodał Darek Jarek, Dyrektor Obszaru Budownictwa Ogólnego, Przemysłu i Ochrony Środowiska.

Zadanie pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Krośnie przy ul. Drzymały”, które będzie realizował Oddział Południowy Mostostal Warszawa pod dyrekcją Janusza Stanaszka jest częścią większego projektu mającego na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta.

Projekt główny: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap 
Zadanie: Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Krośnie przy ul. Drzymały 
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie 
Generalny wykonawca: Mostostal Warszawa 
Termin realizacji: 48 miesięcy 
Wartość kontraktu brutto: 32,1 mln zł

Zobacz więcej realizacji Mostostal Warszawa w sektorze ochrony środowiska - zajrzyj na firmowy Instagram!