Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa zleca kolejne prace na budowie nowych bloków w El. Opole

30 października 2015

27 października 2015 r. został zainicjowany kolejny etap rozbudowy Elektrowni Opole. Mostostal Warszawa podpisał umowę z krapkowicką firmą Multiserwis na dostawę i montaż izolacji termicznej nowych bloków energetycznych.

Powierzchnia izolacji ciepłochronnej kotłów na bloku nr 5 i 6 będzie miała ponad 27 000 m2. Oprócz izolacji samych kotłów firma Multiserwis wykona również dla Alstom Boiler Deutschland prace izolacyjne kanałów rurociągów i wszystkich urządzeń pomocniczych. Prace na tym etapie powinny rozpocząć się wiosną przyszłego roku. Wartość podpisanego przez Mostostal Warszawa kontraktu opiewa na 13,3 mln złotych.

– Podpisaliśmy właśnie kolejny ważny kontrakt podwykonawczy w Elektrowni Opole. Po wielkim betonowaniu i montażu konstrukcji stalowych na kotłach nadchodzi czas na prace związane z montażem pakietu części ciśnieniowej kotła oraz na wykonanie prac termoizolacyjnych – skomentował Paweł Żbikowski, Dyrektor Projektu Opole z ramienia Mostostal Warszawa. 

W październiku podpisano również inne istotne umowy podwykonawcze o łącznej wartości prawie 158 mln zł: dwa kontrakty z firmą SAEM Energomontaj z Rumunii oraz z konsorcjum firm PAK SERWIS, CKTiS, TERMO-REX na montaż pakietu części ciśnieniowej kotła, kontrakt z firmą Kaefer SA na kompleksową dostawę i montaż systemu lekkiej obudowy ścian i dachów kotłowni bloków nr 5 i 6 oraz kontrakt z Instal Warszawa na wykonanie trzech zbiorników magazynowych popiołu.