Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa ze strategicznym kontraktem na prace przy budowie Elektrowni Ostrołęka

09 sierpnia 2019

9 sierpnia br. Mostostal Warszawa SA i GE Power Sp. z o.o. zawarły umowę na wykonanie robót budowlanych w Elektrowni Ostrołęka C. Wartość kontraktu wynosi 609 mln zł netto.

Zakres prac określony w umowie obejmuje częściowe roboty budowlane w ramach Budynku Głównego, budowę obiektów nawęglania, obiektów gospodarek pomocniczych, sieci oraz dróg.

- Mostostal Warszawa będzie mógł potwierdzić swoje unikalne kompetencje w zakresie budownictwa energetycznego. Po szeregu sprawnie zrealizowanych projektów, m.in. budowie bloków nr 5 i 6 w Opolu, Ostrołęka C to kolejny projekt z tego segmentu, który będziemy realizować - mówi Miguel Angel Herras Llorente, Prezes Zarządu Mostostalu Warszawa.

Generalnym wykonawcą budowy bloku C w Elektrowni Ostrołęka jest konsorcjum GE Power, z którym Elektrownia Ostrołęka podpisała umowę w lipcu 2018 r. Całkowity koszt inwestycji wynosi 6 mld zł.

Szczegóły kontraktu
Wartość umowy: 609 mln zł netto
Termin realizacji: 33 miesiące

Kliknij, żeby przeczytać więcej o projektach, które Mostostal Warszawa prowadzi w sektorze budownictwa energetycznego