Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa zbuduje drogę w Skarbimierzu

12 października 2023

Inwestycja zakłada realizację drogi dojazdowej do fabryki czekolady Mondelez w Skarbimierzu (woj. opolskie). Wartość kontraktu to 14,492 mln zł.

Umowa została podpisana 26 września 2023 r. przez Mostostal Warszawa S.A., który reprezentował jako pełnomocnik Marcin Sierpowski (Dyrektor Obszaru Zachodniego) oraz Mondelez Polska Production Sp. z o.o. reprezentowany przez Romana Sitko (Prezesa Zarządu) i Dominika Bogusławskiego (Członka Zarządu).

W ramach inwestycji Mostostal Warszawa zrealizuje układ drogowy będący drogą dojazdową do fabryki czekolady. Zakres prac przewiduje również budowę:

  • portierni,
  • wagi samochodowej,
  • pomieszczenia socjalnego dla kierowców,
  • miejsc zatrzymania pojazdów TIR przed wjazdem na teren fabryki,
  • ogrodzenia,
  • odwodnienia zagospodarowania terenu,
  • doprowadzenia sieci energetycznej do obiektów,
  • oświetlenia drogi.

Inwestycja zostanie zrealizowana najpóźniej do 14.02.2024 r. Okres gwarancji na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy, a na sprzęt 24 miesiące.