Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa zawarł umowę z Netto Sp. z o.o.

20 lutego 2007

Wrobis S.A., spółka zależna Mostostalu Warszawa zawarł z firmą Netto Sp. z o.o. znaczącą umowę na realizację centrum logistycznego w miejscowości Domasław, niedaleko Kobierzyc.

 Do zadań wrocławskiego przedsiębiorstwa będzie należało zarówno wykonanie, jak i projekt całego obiektu. Wartość netto kontraktu wyniosła około 57 mln złotych, natomiast termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na koniec września 2007 roku.

Centrum logistyczne utworzy zespół budynków i urządzeń. Głównym jego obiektem będzie hala magazynowa z częścią biurowo - administracyjną i socjalną. Budynek zaprojektowany został w konstrukcji stalowej, wielonawowej z dylatacją w środku. Po obu stronach hali (na północnej i południowej ścianie) powstaną doki załadunkowe dla samochodów ciężarowych. Powierzchnia zabudowy hali wyniesie około 20 888 m2. Zaprojektowana ona została na planie prostokąta o wymiarach 108 na 192 metry a jej wysokość wyniesie 12 metrów. Mniejsze budynki to: budynek techniczny oraz budynek kontroli wjazdów. Są to niewielkie obiekty uzupełniające, które zaprojektowane zostały w technologii tradycyjnej - murowanej z bloczków silikatowych. Elewacje budynków wykończone zostaną cegłą klinkierową i elementami z żaluzji systemowych.