Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa zawarł dwie kolejne umowy na linie gwarancyjne

22 lutego 2016

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami Mostostal Warszawa od początku roku 2016 pozyskał dwie nowe umowy na linie gwarancyjne. 18 stycznia została podpisana umowa z bankiem Societe Generale o wartości 10 mln PLN z maksymalnym terminem ważności gwarancji 4 lata. Zaś 17 lutego Spółka zawarła umowę z Bankiem Zachodnim WBK z grupy Santander o wartości 45 mln PLN z maksymalnym terminem ważności gwarancji 6 lat.

Linie, w ramach których będą udzielane gwarancje przetargowe, należytego wykonania, rękojmi oraz zwrotu zaliczki, umożliwią Spółce dalszy rozwój i pozyskiwanie nowych kontraktów.

- Cieszymy się z zaufania, jakim sektor bankowy obdarza Mostostal Warszawa - powiedział Carlos Resino Ruiz, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Spółki. - Aktualnie prowadzimy rozmowy z przedstawicielami kolejnych banków, których celem jest pozyskanie nowych limitów gwarancyjnych. Pozwolą one Spółce umocnić pozycję jednego z liderów polskiego rynku budowlanego – dodała Anna Szolce, Kierownik Działu Finansowego.