Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa zakończył rewitalizację Kanału Elbląskiego

01 czerwca 2015

Mostostal Warszawa zakończył rewitalizację unikatowego w skali światowej obiektu: Kanału Elbląskiego. Ta droga lądowo - wodna, łącząca Elbląg m.in. z Iławą i Ostródą powstała około półtora wieku temu. W sobotę, 30 maja br. ruszyła na nowo żegluga na całej jego długości.

Pomnik Historii, zabytek hydrotechniki o randze międzynarodowej, jeden z siedmiu cudów Polski, ewenement w skali światowej to tylko nieliczne określenia Kanału Elbląskiego, który 29 maja br. Mostostal Warszawa oddał do użytku. Inwestorem przedsięwzięcia był Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który powierzył nam zadanie Rewitalizacji Kanału Elbląskiego na odcinku pomiędzy wrotami Buczyniec a pochylnią Całuny. Kontrakt obejmował kompleksowy remont pięciu zabytkowych pochylni w ramach którego wykonano prace architektoniczno-budowlane, hydrotechniczne i mechaniczno-technologiczne.
Kanał Elbląski to obiekt wyjątkowy. Z powodu funkcjonujących na nim od 1860 r. urządzeń hydrotechnicznych jest uważany za unikat w skali światowej. Różnica poziomów wody na długości 9,6 km zmienia się o ponad 100 m. Statek pokonuje tę różnicę przy pomocy napędzanych wodą pochylni.
Inwestycja zrealizowana przez Oddział Północny Mostostalu Warszawa zlokalizowana jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, na terenie gmin: Rychliki, Pasłęk, Elbląg. Rewitalizowane odcinki pochylniowe Kanału Elbląskiego znajdujące się pomiędzy wrotami Buczyniec, a pochylnią Całuny położone są na szlaku żeglownym Miłomłyn-jezioro Drużno. Obszar inwestycji stanowił Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego, znajdującego się w sąsiedztwie Obszaru Natura 2000 Jezioro Drużno i rezerwatu przyrody Jezioro Drużno. Na mocy rozporządzenia Prezydent RP z dnia 14 stycznia 2011 r., Kanał Elbląski został uznany Pomnikiem Historii - jest to zabytek hydrotechniki o randze międzynarodowej.

„Kierowanie remontem Kanału Elbląskiego było dla mnie nie lada wyzwaniem. To jedyna taka budowla w Polsce i najprawdopodobniej w Europie. Oddalone od siebie pochylnie (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny) to pięć podobnych do siebie charakterem budów, kilka pozwoleń na budowę objętych jednym przedsięwzięciem. Inwestycja obejmowała wszystkie branże począwszy od robót ziemnych, żelbetowych, torowych, hydrotechnicznych, umocnieniowych, inżynieryjnych, robót elektrycznych, sanitarnych, drogowych, branży mechanicznej, czy konserwatorskiej. W zakresie prac wykonano remont budynku Nadzoru Wodnego, maszynowni i budynków socjalnych oraz budowę nowego budynku Izby Historii Kanału Elbląskiego. Bez zespołu specjalistów jaki udało się stworzyć nie było by to możliwe. I tu gorące podziękowania dla: Jana Wilczaka; Mateusza Mikołajczyka; Sylwii Kołodziejczyk; Jacka Marchewki; Dariusza Zduńczyka; Marka Danielewicza i Andrzeja Jędrzejewskiego. Dziękuję także szefom za zaufani jakim mnie obdarzyli i powierzyli mi to zadanie tj.: Dyrektorom: Alojzemu Malczakowi i Maciejowi Sasakowi” – powiedział Paweł Półtorak, Kierownik Kontraktu Mostostal Warszawa. Na koniec życzę wszystkim użytkownikom Kanału Elbląskiego „stopy wody pod kilem”.

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Wykonawca: Oddział Północy Mostostal Warszawa SA
Wartość kontraktu: 52,0 mln zł
Województwo: warmińsko-mazurskie
Termin realizacji inwestycji: od 11.01.2013 r. do 21.05.2015 r.