Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa zakończył betonowanie największego fundamentu budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w elektrowni Opole!

27 kwietnia 2015

Na placu budowy bloków energetycznych 5 i 6 w Elektrowni Opole, Mostostal Warszawa zakończył prace związane z betonowaniem płyty fundamentowej budynku kotłowni nr 5. Poprzedzały je prace przygotowawcze związane z organizacją, przygotowaniem technologii i sposobem pielęgnacji termiczno-wilgotnościowym.

Mostostal Warszawa zakończył zasadnicze betonowanie płyty fundamentowej budynku kotłowni nr 5 w Elektrowni Opole. Produkcja i dostawa mieszanki betonowej była realizowana jednocześnie przez 6 wytwórni betoniarskich. Dostawa mieszanki betonowej odbywała się w cyklu ciągłym - 24 godziny na dobę. Do obsługi betonowania fundamentu wykorzystanych zostało 54 szt. betonomieszarek, a każda z nich poddawana była kontroli pod względem temperatury betonu i konsystencji mieszanki.

W przeciągu 110 godzin prac non stop wbudowano 18442 m³ betonu, którym została wypełniona płyta fundamentowa o wymiarach 78 m x 83 m. W cały proces było zaangażowanych ponad 200 osób.

„Obecnie trwa zacieranie powierzchni betonu zacieraczkami, zraszanie wodą oraz przykrywanie folią i plandekami. Przy betonowaniu pracowało całodobowo przeszło 200 osób. Do wyparcia szalunku zastosowano system, który w Polsce nie był jeszcze nigdy stosowany, jest to drugi taki system zastosowany na świecie. Odchyłki szalunku są w normie i kształtują się zgodnie z obliczeniami. Betonowanie przebiegło zgodnie z założonym planem, a prace prowadzone przez Mostostal Warszawa, wyprzedzają harmonogram podpisany z Zamawiającym” – powiedział Julian Kiełbasa, Dyrektor Budowy Bloków Energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole.

W chwili obecnej prowadzony jest ciągły monitoring rozkładu temperatury w masywie betonowym, na podstawie którego będą podejmowane decyzje co do sposobu pielęgnacji betonu. Pomiar temperatury wykonywany będzie za pomocą sond wgłębnych.

Za realizację procesu betonowania po stronie Mostostal Warszawa odpowiadał zespół pod kierownictwem Juliana Kiełbasy - Dyrektora Budowy: Dariusz Bomba i Andrzej Pietrzak.