Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa z większymi zasobami w zakresie zabezpieczeń kontraktowych

27 listopada 2020

Mostostal Warszawa i KUKE SA zawarły aneks do umowy dot. ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych. Aneks podnosi dostępny dla Mostostalu limit odnawialny do łącznej kwoty 20 mln zł oraz znosi maksymalną wartość pojedynczej gwarancji wystawianej w ramach limitu.

- Podpisany aneks to efekt zaangażowania mojego zespołu z pionu finansów. Umożliwi naszej firmie dysponowanie większymi zasobami w zakresie wystawiania zabezpieczeń kontraktowych w ramach realizowanych kontraktów. To daje możliwość większej dywersyfikacji, pokrycia zwiększonego zapotrzebowania Mostostal Warszawa na zabezpieczenia kontraktowe w związku z wypełnianiem przez Spółkę portfela zleceń, a także podkreśla zaufanie sektora finansowego do Mostostal Warszawa jako stabilnego partnera – mówi Carlos Resino Ruiz, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mostostalu Warszawa.

KUKE SA od blisko 30 lat ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców, oferując usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i poza granicą. Działalność KUKE skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności. Spółka oferuje produkty z gwarancjami Skarbu Państwa oraz ubezpiecza długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym.