Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa z większymi możliwościami zarządzania płynnością

25 maja 2022

Mostostal Warszawa S.A. podpisał umowę na świadczenie usług faktoringu odwrotnego z ING Commercial Finance S.A.

Wdrożone rozwiązanie umożliwia lepszą kontrolę i zarządzanie płynnością Spółki. Dzięki konkurencyjnym warunkom udostępnionego finansowania, umożliwia ono również wzmocnienie relacji z dostawcami i podwykonawcami.

- Umowa, którą podpisaliśmy z ING Commercial Finance to kolejne istotne narzędzie finansowe wdrożone dla zapewnienia jeszcze lepszej efektywności w zarządzaniu płynnością, w tym na poziomie poszczególnych realizowanych inwestycji – mówi Carlos Resino Ruiz, Członek Zarządu Mostostalu Warszawa.

To kolejny krok rozszerzający zakres współpracy z grupą ING. W 2021 roku podpisana została umowa na linię gwarancyjną.

Na zdjęciu (od lewej): Jarosław Reszka, Główny Księgowy, Carlos Resino Ruiz, Członek Zarządu Mostostalu Warszawa, Damian Oszajca, Dyrektor Zespołu Klientów Strategicznych w ING Commercial Finance Polska S.A., Elżbieta Urbańska, Główny Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem Finansowym. Fot. MW.