Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa z umową na budowę S11 Zegrze Pomorskie-Kłanino

07 lutego 2020

7 lutego 2020 r. Mostostal Warszawa SA i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarły kontrakt na realizację odcinka drogi ekspresowej S11 od węzła Zegrze Pomorskie do węzła Kłanino o długości 19,28 km. Wartość umowy: 478,30 mln PLN brutto.

Odcinek, na który została podpisana umowa, rozpoczyna się za węzłem Zegrze Pomorskie (który zostanie zrealizowany w ramach odcinka Koszalin-Zegrze Pomorskie). Trasa biegnie w dużej mierze przez tereny leśne. Droga przebiega na południe od lotniska w Zegrzu Pomorskim, następnie na północ od miejscowości Krępa i Dargiń. Na południe od miejscowości Kłanino droga zbliża się do obecnej DK11. Jest tam zlokalizowany węzeł drogowy, na którym kończy się ten odcinek. W rejonie miejscowości Dargiń zaplanowano budowę Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP kat. I). S11 na tym fragmencie biegnie w całości po nowym przebiegu.

- Po zrealizowanych z sukcesem inwestycjach infrastrukturalnych, m.in. oficjalnie otwartej w zeszłym tygodniu obwodnicy miasta Strzyżowa w województwie podkarpackim, pozyskaliśmy kolejny ważny kontrakt w obszarze budownictwa drogowego. Odcinek drogi ekspresowej S11, który będziemy realizować w województwie zachodniopomorskim, to bardzo istotny projekt dla Mostostalu Warszawa. Umacnia on naszą pozycję, jako jednego z kluczowych Wykonawców w Programie Budowy Dróg Krajowych oraz zwiększa nasze zaangażowanie na terenie województwa, dla którego realizujemy inne kluczowe inwestycje - mówi Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury w Mostostalu Warszawa.

Pierwszy szlakowy odcinek S11 w realizacji

Droga S11 łączy bezpośrednio Pomorze Środkowe ze Śląskiem przez Wielkopolskę. Dotychczas na drodze S11 były realizowane głównie obwodnice miejscowości. W ubiegłym roku do ruchu została oddana obwodnica Szczecinka, trwa realizacja obwodnicy Olesna i Kępna. Odcinek Zegrze Pomorskie-Kłanino to pierwszy fragment szlakowy drogi S11, który wkracza w etap realizacji.

Szczegóły kontraktu
Wartość umowy: 478,30 mln PLN brutto.
Termin realizacji: 36 miesięcy; do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.
Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat.
Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy brutto w formie gwarancji bankowej.

fot. Mostostal Warszawa