Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa z nowym kontraktem na budowę wielorodzinnych budynków mieszkalnych - komunalnych w Krakowie

20 kwietnia 2016

Oddział Południowy Mostostalu Warszawa w konsorcjum z Acciona Infraestructuras wykona zamówienie dla Urzędu Miasta Krakowa w formule zaprojektuj i wybuduj. Za 44,5 mln zł brutto powstaną wielorodzinne budynki mieszkalne - komunalne przy ul. J. K. Przyzby i ul. Zalesie. W uroczystym podpisaniu umowy w Krakowie uczestniczył Dyrektor Oddziału Południowego, Janusz Stanaszek. Stronę inwestora reprezentował Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – Tadeusz Trzmiel oraz Janina Pokrywa – Dyrektor Wydziału Inwestycji UMK.

Konsorcjum Mostostalu Warszawa (Lider) i Acciona Infraestructuras (Partner) złożyło najlepszą ofertę na budowę zespołu wielorodzinnych mieszkań komunalnych w Krakowie. Kontrakt zakłada kompleksową realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj komunalnych budynków, w których ma się znaleźć łącznie ok. 350 lokali mieszkaniowych wraz z pomieszczeniami usługowymi (żłobek i biblioteka). Niepodpiwniczone bloki o wysokości maksymalnie czterech pięter staną w dzielnicy VIII Dębniki przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie. Oprócz koncepcji urbanistyczno-architektonicznej samych obiektów Mostostal Warszawa ma również obowiązek zaprojektować i uzyskać  Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej ulicy Zalesie.    

- W Krakowie podpisaliśmy ważny kontrakt z punktu widzenia społeczności lokalnej. Wybudujemy osiedle bloków mieszkalnych, w których zamieszkają rodziny w trudnej sytuacji materialnej. Będą to mieszkania komunalne przyznawane przez gminę. Poza wybudowaniem tych obiektów rolą Mostostalu Warszawa jest również zaprojektowanie funkcjonalnych przestrzeni, wyposażenie wnętrz w akcesoria i elementy niezbędne do użytkowania, zbudowanie od podstaw przyjaznego otoczenia dla ludzi, którzy stworzą tam swój dom. Przed nami dużo pracy, ale wysiłek wart jest zaangażowania. Dach nad głową zyskają te rodziny, które przechodzą przejściowe problemy bądź z różnych przyczyn nie stać ich na własne lokum - powiedział Andrzej Goławski, Prezes Zarządu Mostostal Warszawa.

Zgodnie z założeniami inwestycja ma przebiegać etapami. Liczba i rozplanowanie poszczególnych faz budowy leży w gestii konsorcjum. Pojedynczy etap nie może jednak trwać dłużej niż 24 miesiące i musi być zakończony oddaniem co najmniej jednego budynku, kompleksowo przygotowanego do użytku, wraz z pełnym zagospodarowaniem terenu oraz pozwoleniem na użytkowanie.

- Jesteśmy na początku procesu. Budowa realizowana będzie w formule "zaprojektuj i zbuduj". Na razie przygotujemy koncepcję. Kiedy ta zostanie zaakceptowana, przygotujemy projekt budowlany i zaczniemy ubiegać się o pozwolenie na budowę. – dodaje Janusz Stanaszek, Dyrektor Oddziału Południowego Mostostal Warszawa.

Zadanie pod pełną nazwą „Zaprojektowanie i wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J. K. Przyzby i ul. Zalesie w Krakowie” zakłada również:

  • doprowadzenie mediów,
  • pełne przygotowanie lokali mieszkaniowych do użytkowania, w tym wyposażenie w niezbędne urządzenia, elementy i składniki,
  • wykonanie infrastruktury towarzyszącej, w szczególności: oświetlenie, drogi osiedlowe, ścieżka rowerowa, parkingi, ogrodzony plac zabaw dla dzieci, tereny zielone wraz z uporządkowaniem istniejącej zieleni i nasadzeniem drzew.

Za wykonanie zamówienia odpowiedzialny jest Oddział Południowy Mostostalu Warszawa kierowany przez Janusza Stanaszka. Kierownikiem kontraktu został Maciej Popiołek. Przewidziany termin realizacji inwestycji to: 2017 r. w przypadku oddania projektu oraz uzyskania pozwolenia na budowę i 2020 r., jeśli chodzi o zakończenie ostatniego etapu budowy.

 

Inwestor: Urząd Miasta Krakowa.

Wykonawca: Mostostal Warszawa (Lider) – Acciona Infraestructuras (Partner).

Wartość szacunkowa kontraktu: 44,5 mln zł brutto.

Liczba lokali: między 342 a 358.

Maksymalna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych: 14 340 m2.

Maksymalna powierzchnia użytkowa lokali usługowych: 570 m2.

Termin realizacji: 2020 r.