Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa z kontraktem na odcinek Kielce-Brzeziny/Morawica w ciągu DK73

27 lipca 2018

26 lipca br. Mostostal Warszawa zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a także członkami konsorcjum: firmami Masfalt i Drogomex umowę na zaprojektowanie i budowę I etapu obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73. Wartość umowy to prawie 78 mln zł.

W ramach inwestycji wybudowana zostanie dwujezdniowa droga klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym) o długości 4,2 km biegnąca po śladzie istniejącej trasy krajowej nr 73 na odcinku od granic miasta Kielce do granicy miejscowości Brzeziny i Morawica. W ramach zadania powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (dwa na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 z drogami powiatowymi, kolejne dwa z drogami gminnymi), kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza oraz drogi dojazdowe, a także zostaną wykonane ekrany akustyczne poprawiające komfort mieszkańców. Przebudowana będzie także związana z drogą niezbędna infrastruktura.

Umowę w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy podpisali: za strony Mostostalu Warszawa – Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury Mostostal Warszawa S.A., ze strony GDDKiA - Krzysztof Strzelczyk, Dyrektor Oddziału GDDKiA w Kielcach i Marcin Niewadził, Zastępca Dyrektora Oddziału GDDKiA w Kielcach ds. Ekonomiczno-Finansowych.

- Cieszę się, że to kolejna inwestycja drogowa, którą Mostostal Warszawa będzie mógł zrealizować w województwie świętokrzyskim z oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach. Czujemy się związani z tym regionem, ponieważ w ostatnich latach zrealizowaliśmy tutaj kluczową inwestycję, jaką jest odcinek drogi ekspresowej S7 stanowiący obwodnicę Kielc - mówi Sławomir Barczak.

Szczegóły kontraktu
Skład konsorcjum: Mostostal Warszawa SA (lider - udział w konsorcjum 71%), Masfalt Sp. z o.o . (partner) i Drogomex Sp. z o.o. (partner)
Wartość umowy: 77,9 mln PLN brutto
Termin realizacji: 26.04.2022
Maksymalny okres gwarancji: 10 lat

Przypominamy, że to drugi w lipcu br. kontrakt infrastrukturalny, który Mostostal Warszawa zawarł z GDDKiA. Pierwszy to warta 685 mln zł umowa na zaprojektowanie i budowę S61 na ok. 23 km odcinku Ełk Południe-Wysokie