Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa z kontraktem na budynek mieszkalny w Poznaniu

23 grudnia 2020

23 grudnia br. Mostostal Warszawa SA i Vantage Development SA zawarły umowę na zrealizowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Poznaniu. Wartość kontraktu: 47,60 mln zł netto.

Obiekt, który wybuduje Mostostal Warszawa, pomieści 235 mieszkań. Budynek będzie miał dziewięć kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną, 5 klatek schodowych i garaż. Zadanie obejmuje również pełne zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury i oświetlenia zewnętrznego, a także budowę przyłączy wodnych, telekomunikacyjnych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dróg, itd. Budynek będzie zasilany w wodę, energię elektryczną oraz ciepło, ścieki sanitarne oraz wody opadowe będą odpowiednio odprowadzane do miejskich sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Powierzchnia użytkowa budynku przekroczy 11 tys. m2.

- W ostatnich latach zrealizowaliśmy w Poznaniu szereg inwestycji, między innymi innowacyjny i ekologiczny, niemal zero-energetyczny budynek Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. To dobrze, że będziemy mogli zrealizować kolejny projekt, umacniając naszą pozycję wśród wykonawców ważnych w mieście inwestycji - mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa.

Szczegóły kontraktu:

Wartość umowy: 47,60 mln zł netto.

Termin realizacji: do 18 m-cy od daty przekazania placu budowy.

Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Maksymalny okres gwarancji na konstrukcję budynku wynosi 20 lat.

Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.