Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa z kontraktem na budowę gazowego kotła wodnego dla Tauronu

26 lipca 2021

26 lipca 2021 r. Mostostal Warszawa podpisał z TAURON Ciepło sp. z o.o. kontrakt na zaprojektowanie i budowę gazowego kotła wodnego 140 MWt w zakładzie w Katowicach. Wartość kontraktu: 109,47 mln zł brutto.

Przedmiotem umowy jest wykonanie od podstaw, w formule „pod klucz” obiektu stanowiącego nowy, kompletny kocioł gazowy o mocy znamionowej 140 MWt i mocy w paliwie ok. 150,5 MWt wykonany w technologii wodnorurowej, wraz z niezbędnymi budynkami, budowlami, urządzeniami budowlanymi, instalacjami i urządzeniami pomocniczymi, posadowionego w zakładzie wytwórczym w Katowicach.

- Rozwijamy nasz portfel zamówień w budownictwie energetycznym. Mamy doświadczenie w realizacji kontraktów w tym obszarze, w tym również dla spółek należących do Grupy TAURON – mówi Jacek Szymanek, Członek Zarządu Mostostalu Warszawa.

Inwestycje zaplanowane w elektrociepłowniach w Katowicach i Czechowicach Dziedzicach wpisują się w założenia Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. uwzględniającej cele klimatyczne Unii Europejskiej związane ze zmianą miksu paliwowego i transformacji źródeł wytwarzania w ciepłownictwie – mówi Paweł Strączyński, prezes zarządu TAURON Polska Energia - Inwestycje zwiększą również bezpieczeństwo dostaw ciepła oraz poprawią jakość powietrza w tych miastach – dodaje.

Tauron Ciepło jest największym dostawcą ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej i jedną z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. W jej skład wchodzą m.in. elektrociepłownie w Katowicach, Tychach, Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach. Łączna długość sieci ciepłowniczej w systemie spółki wynosi około 1000 km. Tauron dostarcza ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych, czyli około 800 tys. mieszkańców. TAURON Ciepło sp. z o.o. to spółka z Grupy TAURON.

Parametry kotła
Moc netto: 140 MW
Paliwo: gaz ziemny
Sprawność: 95% 
Ciśnienie pracy: 15 bar(g)
Temperatura wlotu wody: 60 °C
Temperatura wylotu wody: 110 °C

Szczegóły kontraktu
Wartość umowy: 109,47 mln PLN brutto
Termin realizacji: 20.12.2023
Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy
Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wynagrodzenia w formie gwarancji bankowej. 

fot. TAURON