Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa z kolejnym kontraktem drogowym. Zbudujemy drogę ekspresową w rejonie Ełku

20 lipca 2018

19 lipca br. Mostostal Warszawa zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a także członkami konsorcjum: Trakcją PRKiI, PEUiM Białystok z Grupy Trakcja umowę na zaprojektowanie i budowę S61 na ok. 23 km odcinku Ełk Południe-Wysokie. Wartość umowy przekracza 685 mln zł.

Budowana droga to fragment największych inwestycji drogowych w Europie: Via Carpatia i Via Baltica. - S61 to inwestycja strategiczna nie tylko dla regionu i całego kraju. Może mieć również duże znaczenie w skali międzynarodowej - mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa.

W ramach zadania zostanie wybudowanych ponad 19 km drogi S61 na odcinku węzeł Ełk Południe-węzeł Wysokie oraz fragment drogi S16 o długości 3,425 km. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej. Prace oprócz budowy fragmentów S61 i S16 obejmą m.in. przebudowę istniejących dróg, budowę obiektów inżynieryjnych, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, łączników, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przejazdów awaryjnych. Ponadto wykonane zostanie odwodnienie, sieć teletechniczna, oświetlenie oraz zostaną zamontowane urządzenia ochrony środowiska.

- Nasze zadanie, oprócz prac budowlanych, obejmuje również wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego wszelkich wymaganych pozwoleń niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji - mówi Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury w Mostostalu Warszawa.

Data podpisania umowy: 19 lipca 2018 r.
Członkowie Konsorcjum: Trakcja PRKiI S.A. (lider), Mostostal Warszawa S.A. (partner - udział: 50 proc.), Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. (partner)
Wartość umowy: 685,94 mln PLN brutto
Termin realizacji: czerwiec 2021 rok
Maksymalny okres gwarancji: 10 lat.