Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa z czwartym kontraktem z Vantage Development

23 grudnia 2021

23 grudnia 2021 r. Mostostal Warszawa podpisał z Vantage Development umowę na realizację zespołu budynków mieszkalnych przy ul. R. Rembielińskiego w Łodzi. Wartość umowy: 65,30 mln zł netto.

To kolejna inwestycja, którą Mostostal Warszawa zrealizuje dla Vantage Development. To, że nasi partnerzy wracają do Mostostalu z kolejnymi zleceniami, to dowód na najwyższą jakość naszej pracy - mówi Maciej Sasak, Dyrektor Obszaru Wschodniego w Mostostalu Warszawa. – Zwraca również uwagę, że jesteśmy coraz bardziej obecni w Łodzi. Podpisany dzisiaj kontrakt będzie trzecią inwestycją, którą Mostostal Warszawa obecnie realizuje w tym mieście.

Inwestycja, którą zrealizujemy dla Vantage Development, to zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych ze wspólnym garażem podziemnym i lokalami usługowymi z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną. Zakres prac zleconych Mostostalowi Warszawa obejmuje również zagospodarowanie i uzbrojenie terenu, w tym w zbiornik retencyjny wód opadowych, małą architekturę i zieleń, budowle towarzyszące, a także układ komunikacyjny. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. R. Rembielińskiego w Łodzi.

Poza wyżej opisanym zespołem budynków, obecnie Mostostal Warszawa realizuje dla Vantage Development dwie inwestycje w Poznaniu (kliknij, żeby dowiedzieć się więcej: inwestycja Iinwestycja II) i jedną w Łodzi (kliknij, żeby dowiedzieć się wiecej).

Szczegóły kontraktu:

- Wartość umowy: 65,30 mln PLN netto.
- Termin realizacji: do 18 sierpnia 2023 r.
- Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
- Maksymalny okres gwarancji jakości na konstrukcję budynku wynosi 10 lat.
- Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.