Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa wykona stan surowy pod nową inwestycję Echo Investment

18 listopada 2016

Oddział Centralny podpisał kolejną umowę na realizację prac w obszarze budownictwa mieszkalnego. Tym razem warszawska jednostka Mostostalu Warszawa będzie odpowiadać za wykonanie robót stanu surowego pod budynek wielorodzinny, który powstanie na rogu ulicy Wroniej i projektowanej ulicy Krochmalnej. Teren inwestycji należy do spółki Echo Investment.

Mostostal Warszawa rozpocznie prace na działce stanowiącej część obszaru dawnych Browarów Warszawskich. Ten teren zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego został przeznaczony pod zabudowę biurowo-mieszkalną. Echo Investment zakupiło działkę o łącznej powierzchni 4,4 ha powierzchni w 2014 r., mając w planach wieloletnią inwestycję, której szacunkowe koszty to ok. 1 mld zł.

W ramach podpisanej umowy Oddział Centralny Mostostal Warszawa wykona stan surowy pod jeden z przewidzianych projektów. Będzie to 5,6, 7-kondygnacyjny budynek mieszkalny, w którym znajdzie się 90 mieszkań, 6 lokali usługowych oraz garaż podziemny na poziomie -1. Część działki zajmują pozostałości fundamentów wcześniej stojących budynków. Od strony północnej posesja graniczy z budynkiem mieszkalnym na ulicy Chłodnej 41 i warsztatem samochodowym na ulicy Chłodnej 43. Po dokonaniu odkrywek fundamentowych i ocenie stanu technicznego, została podjęta decyzja o monitorowaniu obu z nich w trakcie wykonywania prac. Ponadto, wzdłuż przylegającej ulicy przebiegają liczne sieci uzbrojenia podziemnego, stąd konieczność zabezpieczenia wykopu, w tym również infrastruktury podziemnej.  Jeśli chodzi o warunki geotechniczne inwestycji, nie wymuszają one żadnych dodatkowych działań. Nie ma również konieczności wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Inwestycje zrealizuje Oddział Centralny Mostostal Warszawa pod dyrekcją Artura Soczewicy, Dyrektorem Kontraktu został Marek Ziach, a Kierownikiem Budowy Marek Słowik.

 

Przedmiot umowy: Budowa stanu surowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, przy ulicy Wroniej i projektowanej ul. Krochmalnej w Warszawie
Inwestor: Echo Investment 
Wykonawca: Mostostal Warszawa 
Powierzchnia terenu: 2 886,45 m
Powierzchnia użytkowa mieszkań: 4 439,70 m
Powierzchnia użytkowa: 8 924,74 m
Kubatura brutto: 39 810,18 m3  
Liczba kondygnacji

  • naziemnych: 5, 6, 7
  • podziemnych: 1

Ilość mieszkań: 90 
Wartość kontraktu: ok. 9 mln zł 
Dyrektor Kontraktu: Marek Ziach 
Kierownik Budowy: Marek Słowik