Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa wygrywa przetarg NATO

28 kwietnia 2017

Mostostal Warszawa wspólnie z Mostostalem Płock wybuduje i zmodernizuje magazyn paliw i smarów (MPS-1) w Powidzu w województwie wielkopolskim. Oferta konsorcjum została uznana za najkorzystniejszą w przetargu międzynarodowym, który na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej przeprowadził Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Wartość umowy wynosi ponad 33 mln zł brutto.

Po stronie Mostostal Warszawa kontrakt będzie realizował Oddział Zachodni, Przemysłu i Ochrony Środowiska pod dyrekcją Marzeny Witkowskiej. W zakresie prac objętych umową mieszczą się przede wszystkim roboty budowlano-montażowe obiektów tworzących skład MPS-1 wraz z dostawą elementów instalacji paliwowych wskazanych przez Zamawiającego. Oprócz tego, konsorcjum będzie odpowiedzialne za przygotowanie terenu inwestycji, w tym wycinki drzew oraz nasadzenia zastępcze, czy też demontaże istniejącej infrastruktury kompleksu magazynowego w Powidzu. Konsorcjum jest również zobowiązane świadczyć usługi towarzyszące, aby przekazać do eksploatacji w pełni funkcjonalny obiekt.

Przetarg został przeprowadzany zgodnie z dyrektywą NATO, która określa zasady przeprowadzania konkurencyjnych przetargów międzynarodowych. Musieliśmy spełnić szereg warunków, aby dopuszczono nas do udziału, w tym uzyskać tzw. deklarację uprawnienia. Taki dokument wydaje jednorazowo, w odniesieniu do konkretnego przedsięwzięcia, Ministerstwo Rozwoju. Przy budowie kompleksu magazynowego smarów i paliw w Powidzu będziemy mieli dostęp do informacji niejawnych oznaczonych zarówno klauzulą „zastrzeżone”, jak i NATO RESTRICTED, a to nakłada na nas dodatkowo restrykcyjne obowiązki w zakresie realizacji – powiedziała Marzena Witkowska, Dyrektor Oddziału Zachodniego, Przemysłu i Ochrony Środowiska.

Mostostal Warszawa posiada bogate doświadczenie przy realizacji kontraktów wojskowych. Obecnie spółka prowadzi roboty budowlane w kompleksie wojskowym w Redzikowie. W przeszłości Mostostal Warszawa był generalnym wykonawcą przebudowy hali sportowej i basenów dla jednostki wojskowej w Mrągowie czy budowy obiektów garażowych i placów manewrowych w Braniewie.

 

Przedmiot umowy: Budowa i modernizacja składu MPS 1 w Powidzu

Zamawiający: Skarb Państwa – Ministerstwo Obrony Narodowej reprezentowany przez Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Wykonawca: Mostostal Warszawa (lider) i Mostostal Płock (partner)

Wartość umowy:  33 199 953,26 zł brutto


Więcej informacji:

Agata Falęcka
Rzecznik Prasowy

Mostostal Warszawa SA
Dział Komunikacji
tel. +48 662 021 509
tel. 22 250 76 22

Informacje o Spółce

Mostostal Warszawa SA należy do grona największych firm budowlanych w Polsce. Ponad siedem dekad obecności firmy na rynku budowlanym zaowocowało realizacją inwestycji we wszystkich kluczowych segmentach rynku budowlanego w kraju i Europie. W swoim działaniu spółka łączy wieloletnią tradycję polskiej myśli inżynierskiej z profesjonalną organizacją i szerokim wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Mostostal Warszawa jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych niemal od początku istnienia krajowego rynku kapitałowego. Głównym akcjonariuszem spółki jest Acciona Construcción SA. Mostostal Warszawa SA jest głównym udziałowcem kilku przedsiębiorstw tworzących Grupę Kapitałową Mostostal Warszawa.