Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa wybuduje siedzibę MPWiK w Warszawie

27 sierpnia 2015

Konsorcjum w składzie Mostostal Warszawa SA i Acciona Infrastruktura SA zawarło kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, na budowę efektywnego energetycznie biurowca przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie. Szacowana wartość inwestycji wynosi blisko 40 milionów złotych. To kolejna po modernizacji Filtrów Warszawskich inwestycja zrealizowana dla MPWiK.

 

Umowa obejmuje budowę trzy- kondygnacyjnego budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
na terenie Stacji Pomp Rzecznych przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie. Mostostal Warszawa wybuduje obiekt o powierzchni całkowitej wynoszącej 8 300 metrów kwadratowych i kubaturze równej 35 000 metrów sześciennych. W ramach kontraktu warszawska spółka zaprojektuje i wykona rozwiązania służące zmniejszeniu energochłonności budynku wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Obiekt będzie również dostosowany do potrzeb i obsługi osób niepełnosprawnych.

„Od 70 lat spółka Mostostal Warszawa kreuje krajobraz architektoniczny Warszawy, dlatego cieszymy się, że po raz kolejny będziemy mieli szansę stworzenia nowego biurowca w stolicy. W każdym realizowanym przez nas projekcie poszukujemy innowacyjnych rozwiązań – w przypadku siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji stawiamy na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań energetycznych zwłaszcza z wykorzystaniem energii odnawialnej, jest efektywnym kosztowo sposobem wzmacniania bezpieczeństwa dostaw energii. Warto też podkreślić, że w latach 2007-2010 na terenie Zakładu Wodociągu Centralnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Mostostal Warszawa zrealizował stację ozonowania pośredniego i filtracji na węglu aktywnym. Wówczas mieliśmy do czynienia z obiektem objętym ochroną konserwatora zabytków, a zrealizowany przez nas budynek swoją formą i wykończeniem nawiązuje do zabytkowej architektury warszawskich Filtrów”.
 – powiedział Artur Soczewica, Dyrektor Oddziału Centralnego Mostostal Warszawa.

Budowa siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie będzie realizowana w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V”, który ma szasnę uzyskać dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Termin wykonania inwestycji planowany jest na IV kwartał 2016 roku. 
Biuro Projektowe: Prochem
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy.
Generalny wykonawca: Mostostal Warszawa
Data podpisania kontraktu: 25.08.2015 r.
Data zakończenia projektu: IV kwartał 2016 roku
Szacowana wartość kontraktu: 38 491 078,31 zł brutto 

Podstawowe parametry obiektu:
Powierzchnia zabudowy – 2 000 m²
Powierzchnia całkowita – 8 300 m²
Powierzchnia użytkowa – 5 800 m²
Kubatura – 35 000 m³
Ilość kondygnacji: 3

Konsorcjum w składzie Mostostal Warszawa SA i Acciona Infrastruktura SA zawarło kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, na budowę efektywnego energetycznie biurowca przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie. Szacowana wartość inwestycji wynosi blisko 40 milionów złotych. To kolejna po modernizacji Filtrów Warszawskich inwestycja zrealizowana dla MPWiK.

Umowa obejmuje budowę trzy- kondygnacyjnego budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
na terenie Stacji Pomp Rzecznych przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie. Mostostal Warszawa wybuduje obiekt o powierzchni całkowitej wynoszącej 8 300 metrów kwadratowych i kubaturze równej 35 000 metrów sześciennych. W ramach kontraktu warszawska spółka zaprojektuje i wykona rozwiązania służące zmniejszeniu energochłonności budynku wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Obiekt będzie również dostosowany do potrzeb i obsługi osób niepełnosprawnych.

„Od 70 lat spółka Mostostal Warszawa kreuje krajobraz architektoniczny Warszawy, dlatego cieszymy się, że po raz kolejny będziemy mieli szansę stworzenia nowego biurowca w stolicy. W każdym realizowanym przez nas projekcie poszukujemy innowacyjnych rozwiązań – w przypadku siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji stawiamy na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań energetycznych zwłaszcza z wykorzystaniem energii odnawialnej, jest efektywnym kosztowo sposobem wzmacniania bezpieczeństwa dostaw energii. Warto też podkreślić, że w latach 2007-2010 na terenie Zakładu Wodociągu Centralnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Mostostal Warszawa zrealizował stację ozonowania pośredniego i filtracji na węglu aktywnym. Wówczas mieliśmy do czynienia z obiektem objętym ochroną konserwatora zabytków, a zrealizowany przez nas budynek swoją formą i wykończeniem nawiązuje do zabytkowej architektury warszawskich Filtrów”.
 – powiedział Artur Soczewica, Dyrektor Oddziału Centralnego Mostostal Warszawa.

Budowa siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie będzie realizowana w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V”, który ma szasnę uzyskać dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Termin wykonania inwestycji planowany jest na IV kwartał 2016 roku. 
Biuro Projektowe: Prochem
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy.
Generalny wykonawca: Mostostal Warszawa
Data podpisania kontraktu: 25.08.2015 r.
Data zakończenia projektu: IV kwartał 2016 roku
Szacowana wartość kontraktu: 38 491 078,31 zł brutto 

Podstawowe parametry obiektu:
Powierzchnia zabudowy – 2 000 m²
Powierzchnia całkowita – 8 300 m²
Powierzchnia użytkowa – 5 800 m²
Kubatura – 35 000 m³
Ilość kondygnacji: 3