Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa wybuduje nową siedzibę Komisariatu Policji w Gdańsku

11 marca 2015

Mostostal Warszawa wybuduje za 25.687.195,45 zł brutto nową siedzibę Komisariatu Policji w Gdańsku. Zakres prac obejmuje generalne wykonawstwo robót wraz z opracowaniem projektu wykonawczego. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec kwietnia 2017 roku.

Nowa siedziba Komisariatu Policji Gdańsk Śródmieście zostanie zlokalizowana w kwartale ulic Długa, Grobla, Zabłotna i Wiesława. Realizacja inwestycji zostanie poprzedzona opracowaniem projektu wykonawczego, na który Mostostal Warszawa ma 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

„Prace projektowe obejmą m.in. opracowanie projektu technologicznego odwodnienia wykopu - badania do projektu budowlanego były wykonywane przy niskim stanie wód gruntowych - spodziewamy się, więc wyższych poziomów wód podczas realizacji inwestycji. Do naszych zadań należy również opracowanie projektu wzmocnienia gruntu z wyborem odpowiedniej technologii prac - na podstawie dokładnej oceny makroskopowej i ewentualnych dodatkowych badaniach geologicznych”- powiedział Maciej Sasak, Dyrektor Oddziału Północnego Mostostalu Warszawa.

Do zadań Mostostal Warszawa należy również opracowanie projektu wykonawczego: branży konstrukcyjno–budowlanej, masztu nadawczego, elewacji strukturalnych, projektu architektonicznego z uwzględnieniem aranżacji wnętrz części wspólnych budynku, tj. holu głównego, korytarzy czy sali konferencyjnej. Zaplanowanie sieci cieplnych, technologii kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazu, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji sanitarnych, w tym: instalacji wodno– kanalizacyjnej, przepompowni ścieków, instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji c.w.u., instalacji grzewczej, ciepła technologicznego, czy instalacji elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Roboty zasadnicze obejmą branżę: drogową, konstrukcyjno– budowlaną, sanitarną, elektryczną, teletechniczną i prace związane z aranżacją zieleni.

Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.
Wykonawca: Mostostal Warszawa SA, Oddział Północny.
Dyrektor Oddziału: Maciej Sasak.
Kierownik Kontraktu: Małgorzata Uthof.
Data rozpoczęcia: 06.03.2015 r.
Data zakończenia: 30.04.2017 r.
Wartość: 25.687.195,45 zł brutto.