Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa wybuduje gmach Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

25 maja 2021

25 maja Mostostal Warszawa podpisał umowę z Uniwersytetem Warszawskim na wykonanie prac budowlano-montażowych dla budowy gmachu Wydziału Psychologii na Ochocie. Wartość umowy wynosi 138,9 mln zł brutto.

Nowy budynek, z którego korzystać będą studenci i pracownicy Wydziału Psychologii powstanie w obrębie ulic Żwirki i Wigury, Banacha oraz Pasteura. Składać się będzie z 8 kondygnacji; 6 naziemnych i 2 podziemnych. Jego powierzchnia całkowita wyniesie 26,6 tys. m2. Wewnątrz zaprojektowano łącznie 30 sal dydaktycznych, pomieszczenia do pracy cichej oraz aulę, w której będą mogły odbywać się wykłady i spotkania z udziałem blisko 400 osób. W gmachu znajdować się będą także laboratoria dostosowane do prowadzenia badań indywidualnych i grupowych w dziedzinie nauk psychologicznych.

- Obiekt, którego budowa została nam powierzona, będzie również przyjazny środowisku. W trakcie prac planujemy zastosować m.in. systemy odzyskiwania energii i energooszczędne instalacje. Budynek będzie również wyposażony w odnawialne źródła energii. Dzięki temu obiekt ma spełniać wymagania niezbędne do uzyskania prestiżowego certyfikatu BREEAM. Wykorzystanie rozwiązań przyjaznych środowisku dla uczelni wyższych nie jest nam obce, gdyż możemy się pochwalić wybudowaniem niemal zero-energetycznego budynku dla Politechniki Poznańskiej – mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa.

- Realizacja inwestycji pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków pracy dla studentów i kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Psychologii, a także prowadzenie badań interdyscyplinarnych łączących np. psychologię z informatyką, biologią lub fizyką – nowy gmach powstanie w pobliżu wydziałów i jednostek uniwersyteckich prowadzących badania i kształcenie w obszarze nauk ścisłych – mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

Szczegóły kontraktu:

- Wartość umowy: 138,93 mln PLN brutto.

- Termin realizacji: do 30 miesięcy licząc od daty przekazania Terenu budowy.

- Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 120 miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 5 % wartości brutto wynagrodzenia wniesione w formie gwarancji bankowej.

Na zdjęciu: prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW i Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa. Fot. Uniwersytet Warszawski/Krystian Szczęsny