Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa wybuduje elektrownię fotowoltaiczną PV Janikowo

11 marca 2024

Inwestycja dotyczy kompleksowego zaprojektowania i budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 18,3 MW. Wartość umowy to 28,79 mln zł netto.

- Mostostal Warszawa zaznacza swój aktywny udział w polskiej transformacji energetycznej i dekarbonizacji polskiego systemu energetycznego. Ograniczanie emisji CO2 oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej poprzez udział w projektach OZE jest jednym z głównych celów, do których dążymy w zgodzie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu - mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa. 

Projekt zostanie wykonany w formule „pod klucz” (poza dostawą paneli) i obejmuje realizację infrastruktury budowlanej, drogowej, elektrycznej, energetycznej i teletechnicznej dla PV Janikowo (k. Inowrocławia). W ramach zadania planowana jest też rozbudowa istniejącego GPO.

Budowa elektrowni fotowoltaicznej dla PV Janikowo to pierwszy polski projekt hybrydowy, który zakłada podłączenie dwóch niezależnych instalacji OZE (Farmy Fotowoltaicznej i Wiatrowej) do jednego źródła mocy. W tym celu zostaną zastosowane technologie modułów bifacjalnych oraz trackerów tj. konstrukcji ruchomych, podążających za słońcem.

Elektrownia będzie składać się z 30,500 paneli. Realizacja zasadniczej części kontraktu planowana jest na 30 września 2025 roku.

Uzyskanie końcowego pozwolenia na użytkowanie w zakresie operatora sieci oraz protokół odbioru końcowego (uzyskanie FON) ma nastąpić do 30 września 2026 r.

Za realizację zadania odpowiada Obszar Zachodni Mostostalu Warszawa.

Grafika. Freepik