Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa wybuduje elektrociepłownię dla Synthosu

09 czerwca 2021

9 czerwca Mostostal Warszawa, Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. sp.j. zawarły umowę na dostawę, montaż i uruchomienie kotła odzysknicowego oraz montaż turbozespołu gazowego.

W ramach zadania, Mostostal Warszawa wybuduje na terenie Synthos Dwory kluczową część inwestycji bloku gazowo parowego. W zakresie kontraktu Mostostal Warszawa zaprojektuje, wybuduje i uruchomi instalację składającą się z kotła odzysknicowego oraz niezbędną towarzyszącą infrastrukturę energetyczną m.in. cieplno – technologiczną, instalacyjną, p.poż, elektryczną i AKPiA. Poza dostarczoną technologią, Mostostal Warszawa zaprojektuje i wybuduje komplet niezbędnych budynków, sieci i instalacji podziemnych oraz dróg i placów wchodzących w skład inwestycji a także zabuduje dostarczoną przez firmę Ansaldo Energia turbinę gazową. Wydajność parowa kotła odzysknicowego wynosić będzie około 140 t/h. Dzięki inwestycji Synthos znacznie obniży emisję dwutlenku węgla związanego z wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej na potrzeby instalacji chemicznych. Nowo zabudowana turbina gazowa zapewni również dodatkową produkcję energii elektrycznej wyprowadzoną do sieci krajowej oraz podmiotów zewnętrznych zasilanych z sieci dystrybucyjnej Synthos.

- Mostostal Warszawa zwiększa swoje zaangażowanie w realizację nowych mocy dla polskiej energetyki i przemysłu. Dzięki naszemu doświadczeniu, zdobytemu na placach budów dla strategicznych podmiotów, mamy potencjał, żeby sprawnie zrealizować inwestycję Synthosu. Rozumiemy specyfikę branży, a także znaczenie energetyki dla przemysłu chemicznego i zachowania łańcucha produkcyjnego chemii. To sprawia, że jesteśmy dla tego sektora dobrym partnerem - mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa.

- Zrównoważony rozwój stanowi ważny aspekt strategii rozwoju Grupy Synthos. Projekt budowy bloku gazowo-parowego jest jednym z jej kluczowych elementów. Wynika z naszych dążeń do zmiany miksu paliwowego wykorzystywanego w istniejącej elektrociepłowni oraz redukcji udziału węgla. Planujemy, że do 2028 roku będziemy mieć energetykę całkowicie bezwęglową – mówi Zbigniew Warmuz, Prezes Synthos S.A.