Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa uhonorowany Medalem Europejskim

09 czerwca 2017

Mostostal Warszawa został nagrodzony Medalem Europejskim przyznawanym przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz Business Centre Club. Nagrodę z rąk prezesa BCC – Marka Goliszewskiego odebrał Prezes Andrzej Goławski wraz z Juliuszem Żachem, Kierownikiem Działu Badań i Rozwoju.

Mostostal Warszawa otrzymał wyróżnienie za innowacyjne zastosowanie kompozytów w budownictwie. Spółka jako jedyne przedsiębiorstwo budowlane w Polsce oferuje budowę mostów drogowych z prefabrykatów kompozytowych. Innowacja, jaką jest belka kompozytowa to część projektu badawczego Com-bridge, którym kierował Mostostal Warszawa, a współtworzyli go Promost Consulting z Rzeszowa, Politechnika Rzeszowska oraz Politechnika Warszawska. Projekt wprowadził nowe standardy w zakresie budowy mostów. Dźwigary z kompozytów FRP posłużyły do budowy dwóch prototypowych obiektów – mostów w Błażowej i w Nowej Wsi. Pierwszy z nich jest rekordową konstrukcją na świecie pod względem rozpiętości przęsła. Z kolei drugi stanowi konstrukcję całkowicie kompozytową (zarówno płyta pomostowa, jak i dźwigary zostały wykonane z kompozytu FRP). Do tej pory nie obowiązywały żadne normy dla tego typu konstrukcji w infrastrukturze drogowej. Mostostal Warszawa wprowadził tym samym nową jakość na polski rynek.

Na uroczystej gali 28. Edycji Medalu Europejskiego, która odbyła się 7 czerwca 2017 r. w Salach Redutowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie obecny był Andrzej Goławski, prezes Mostostalu Warszawa oraz Juliusz Żach, kierownik Działu Badań i Rozwoju Mostostal Warszawa. 

Od lat jesteśmy pionierem w zakresie wprowadzania innowacji w budownictwie. Budowa mostu kompozytowego to jeden z efektów działalności naszej firmy i zaangażowania na polu naukowo-badawczym. Jesteśmy pierwszą firmą w branży budowlanej w Polsce, która powołała dział badawczo-rozwojowy. Zespół naszych inżynierów współpracuje niemalże ze wszystkimi liczącymi się jednostkami badawczymi w kraju i za granicą – powiedział Andrzej Goławski, Prezes Zarządu Mostostalu Warszawa.

Opracowana przez Dział Badań i Rozwoju technologia budowy mostów kompozytowych z wykorzystaniem prototypowego dźwigara stanowi jedno z najbardziej wyróżniających się osiągnięć ostatnich lat w dziedzinie budownictwa. O historycznym znaczeniu projektu Com-bridge oraz budowie dwóch unikalnych mostów najlepiej świadczy uznanie środowiska branżowego. Za opracowanie innowacyjnej technologii budowy obiektów firma zdobyła łącznie siedem prestiżowych nagród, w tym tytuł Top Builder 2017, Złoty Laur Innowacyjności 2016, Dobry Wzór 2016, Dzieło Mostowe 2016, Nagroda Główna Polski Produkt Przyszłości 2016, I nagroda w konkursie mostowym im. Maksymiliana Wolfa, Budowa Roku Podkarpacia 2015.

Medal Europejski jest inicjatywą niekomercyjną. Ma wspierać polskie produkty i usługi na rynku Unii Europejskiej. Wyróżnieniem tym nagradzane są wyroby i usługi, które odpowiadają standardom europejskim. Nominowana usługa (lub wyrób) musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje i patenty. Istotna jest również dynamika firmy, zdobyte przez nią nagrody i certyfikaty.