Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa S.A. uhonorowany tytułem ,,Budowlana firma roku"

18 stycznia 2007

Po raz kolejny miesięcznik ,,Builder" przyznał wyróżnienia najlepiej prosperującym firmom w branży budowlanej. Mostostal Warszawa S.A. został uhonorowany tytułem "Budowlana firma roku", natomiast Jarosław Popiołek, prezes firmy otrzymał wyróżnienie za skuteczne zarządzanie oraz sukcesy rynkowe przedsiębiorstwa w 2006 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu ,,Buildera" odbyło się 18 stycznia tego roku w siedzibie Business Center Club.
Ceremonia, na której uhonorowano najlepsze firmy z branży budowlanej, jak co roku zgromadziła wielu znakomitych gości: przedstawicieli administracji rządowej, organizacji samorządu budowlanego, świata polityki, nauki, biznesu. Przed wręczeniem laureatom nagród niektórzy z nich dokonali swego rodzaju podsumowania sytuacji w budownictwie w roku poprzednim. Jako pierwszy, swoje przemówienie wygłosił honorowy gość uroczystości Andrzej Aumiller, Minister Budownictwa, który wskazał na działania, jakie zamierza podjąć ministerstwo w 2007 roku w celu wyeliminowania dotychczasowych problemów związanych z sektorem budownictwa. Pogratulował on wszystkim wyróżnionym firmom dotychczasowych sukcesów i wyraził nadzieję, że będą one nadal tak prężnie się rozwijać. Następnie w drugiej części uroczystości minister wręczył nagrody wyróżnionym firmom. Danuta Burzyńska, redaktor naczelna ,,Buildera" prezentując profile nagrodzonych przedsiębiorstw wskazała na zasługi prezesa Jarosława Popiołka dla Mostostalu Warszawa, który poprzez swoje zaangażowanie i świetne zarządzanie firmą sprawił, że ponownie znalazła się ona w kręgu liderów budowlanych.

Wyróżnienie ,,Budowlana firma roku" cieszy się wysokim uznaniem w środowisku budowlanym. Jest ono przyznawane firmom wykonawczym, producentom, generalnym wykonawcom inwestycji, jak też organizacjom i stowarzyszeniom budowlanym za dynamiczny ich rozwój i osiągniętą pozycję na rynku. W ramach wyróżnienia przyznawane są również specjalne dyplomy szefom firm i organizacji za ich skuteczne zarządzanie oraz osiągane sukcesy rynkowe.