Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa rozpoczął współpracę z BFF Banking Group

04 marca 2022

Mostostal Warszawa podpisał umowę ramową z BFF Polska, należącym do BFF Banking Group. Współpraca pozwoli na uzyskanie większej płynności finansowej, na co będą miały wpływ usługi świadczone przez BFF na rzecz Mostostalu.

- Umowa ramowa, którą podpisaliśmy z BFF Polska jest ważna dla Mostostalu Warszawa, ponieważ pozwoli naszej Spółce dostosować przepływy kapitału obrotowego do cyklu działalności operacyjnej w ciągu roku, zapewniając większą efektywność i elastyczność w zarządzaniu płynnością – mówi Carlos Resino Ruiz, Członek Zarząd Mostostalu Warszawa.

BFF Banking Group jest największym niezależnym specjalistycznym podmiotem finansowym we Włoszech i wiodącą instytucją w Europie. Specjalizuje się w faktoringu i pożyczkach, usługach związanych z instrumentami kapitałowymi, bankowością i płatnościami korporacyjnymi. Grupa działa we Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Portugalii, Słowacji, Czechach, Grecji, Chorwacji i Francji.