Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa rozpoczął budowę Centrum Nauk Stosowanych (CNS) w Chorzowie.

10 września 2014

Mostostal Warszawa rozpoczął realizację kontraktu Centrum Nauk Stosowanych (CNS) – II etapu Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Inwestycja powstaje na części działki na rogu ulicy 75 Pułku Piechoty i Śląskiej, na niezagospodarowanym terenach po byłej jednostce wojskowej. Wartość inwestycji szacowana jest na 36 mln złotych. Jak poinformował Maciej Popiołek, Kierownik Kontraktu - obecnie trwają roboty ziemne i opracowywanie projektów wykonawczych.

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, z którymi połączony zostanie nowy obiekt, działa w Chorzowie już od dwóch lat. Jest to jednostka Uniwersytetu Śląskiego, którego partnerami są również Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Centrum Onkologii w Gliwicach i Główny Instytut Górnictwa. Studenci uczą się tu na kierunkach: biofizyka, fizyka medyczna, fizyka, inżynieria materiałowa, inżynieria biomedyczna. Jednostka jest bogato wyposażona w laboratoria, bibliotekę i przestronne aule.
Tuż przy Śląskim Centrum Edukacji powstanie 4 i 5-piętrowy budynek, wyposażony
w nowoczesną aparaturę do celów naukowych. Obiekt składać się będzie z dwóch segmentów: dydaktyczno-laboratoryjnego oraz komunikacyjnego z sanitariatami, magazynami i pomieszczeniami socjalnymi.
Powierzchnia całkowita obiektu wynosi ponad 5 tys. metrów. Wartość inwestycji to 36 milionów złotych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonawcą inwestycji jest Mostostal Warszawa, który odpowiada za wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego, realizację budowy obiektu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na użytkowanie budynku. Wartość kontraktu szacowana jest na 21 464 056,88 zł, a datę zakończenia budowy zaplanowano na koniec września 2015 roku.

Podstawowe parametry obiektu:
• powierzchnia zabudowy – 1460 m²
• powierzchnia całkowita – 5072,95 m²
• kubatura – 21754 m³
• liczba kondygnacji – bloki naukowo-dydaktyczne „A” i „C” czterokondygnacyjne, blok komunikacyjny „B” pięciokondygnacyjny.