Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa rozbuduje Zachodniopomorski Szpital Specjalistyczny w Gryficach

21 sierpnia 2018

20 sierpnia br. Mostostal Warszawa zawarł z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach kontrakt na rozbudowę budynku szpitala.

Zadanie, które będzie realizować Mostostal Warszawa obejmuje rozbudowę wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowej i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem. Zakres prac obejmie roboty budowlane wraz z instalacją gazów medycznych.

- To ważne, że portfel realizowanych przez Mostostal Warszawa zamówień rozszerzył się o kolejne zlecenie związane z obiektem użyteczności publicznej i to w segmencie inwestycji szczególnie istotnych społecznie, związanych z ochroną zdrowia. Mostostal Warszawa zawsze był aktywny w tym obszarze - mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji w Mostostalu Warszawa.

Umowę w imieniu Mostostalu Warszawa podpisał Zbigniew Przybyłowicz, Dyrektor Handlowy w Oddziale Zachodnim Mostostalu Warszawa.

Szczegóły kontraktu
Wartość umowy: ok. 29,99 mln PLN brutto
Data podpisania umowy: 20.08.2018
Termin realizacji: 30.06.2020
Okres gwarancji: 60 miesięcy
Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% wartości umowy