Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa rozbuduje szpital w Krakowie

30 października 2017

Specjalistyczny Miejski Szpital im. Gabriela Narutowicza w Krakowie zostanie rozbudowany przez Oddział Południowy Mostostal Warszawa. Z ramienia firmy kontrakt na realizację inwestycji podpisał Janusz Stanaszek, Dyrektor Oddziału Południowego, stronę inwestora reprezentowała Dyrektor SMS im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, pani dr n. med. Renata Godyń-Swędzioł. Wartość kontraktu wynosi ponad 23,3 mln zł brutto.

Specjalistyczny Miejski Szpital im. Gabriela Narutowicza w Krakowie zostanie rozbudowany celem utworzenia Centrum Diagnostyki, Leczenia i Profilaktyki Chorób Przewodu Pokarmowego i Gruczołów Dokrewnych. W ramach tego projektu placówka zyska nowoczesny kompleks bloków operacyjnych, składający się m.in. z sześciu sal operacyjnych. Dzięki inwestycji szpital zapewni pacjentom dostęp do większej liczby świadczeń, poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo zdrowotne ludności, jak i komfort pracy personelu medycznego.

Generalnym wykonawcą inwestycji będzie Oddział Południowy Mostostal Warszawa. Umowę na realizację zadania o wartości 23,3 mln zł brutto sygnowali: Janusz Stanaszek, Dyrektor Oddziału Południowego oraz dr n. med. Renata Godyń-Swędzioł Dyrektor SMS im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Kierownikiem Kontraktu został Paweł Stefanik.

- Roboty realizowane przez Mostostal Warszawa będą głównie skoncentrowane w południowej części budynku głównego szpitala. Umowa obejmuje przebudowę pomieszczeń V piętra w istniejącym skrzydle południowo-wschodnim i środkowym, rozbudowę V piętra skrzydła południowego o korytarz zewnętrzny, nadbudowę południowo-zachodniego fragmentu V piętra, budowę pomieszczeń maszynowni na VI piętrze, budowę dźwigów towarowych i dźwigu osobowego. Ponadto, nad kondygnacją V piętra w części skrzydła południowego zostanie wymieniony stropodach – powiedział Janusz Stanaszek, Dyrektor Oddziału Południowego Mostostal Warszawa.

Na mocy umowy pomiędzy szpitalem a województwem małopolskim projekt zostanie sfinansowany z budżetu Miasta Krakowa. Część środków dołoży również Unia Europejska. Inwestycja jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to ostatni kwartał 2018 r.

 

Przedmiot umowy: Wykonanie nadbudowy i rozbudowy budynku głównego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie

Inwestor: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Generalny wykonawca: Oddział Południowy Mostostal Warszawa
Powierzchnia całkowita pomieszczeń: 1 883,84 m2
Kubatura: 7 504,75 m³
Wartość kontraktu brutto: 23 363 848,27 zł
Kierownik Kontraktu: Paweł Stefanik