Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa prezentuje dobre praktyki w dziedzinie innowacji

01 kwietnia 2016

Mostostal Warszawa został doceniony w corocznym Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki”. To jedyna publikacja w Polsce, która zbiorczo prezentuje dobre praktyki polskich firm w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. FOB wyróżnił działalność badawczo-rozwojową Działu Badań i Rozwoju Mostostalu Warszawa oraz zaangażowanie firmy w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy poprzez wdrażanie pionierskich rozwiązań w budownictwie.

Jak się robi odpowiedzialny biznes w Polsce? O tym dowiadujemy się z XIV raportu przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, który ukazuje pełen obraz standardów społecznej odpowiedzialności polskich firm. Docenione działania zostały zestawione w raporcie według normy ISO 26000 w siedmiu obszarach, tj. ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. W podsumowaniu zaprezentowano ponad 800 inicjatyw o wymiarze prospołecznym zrealizowanych w 2015 r., jak i długoletnich dobrych praktyk. w tym po raz pierwszy działania Mostostalu Warszawa. Znaleźliśmy się w gronie firm, które dbają o zrównoważony rozwój, stanowiąc wzór w dziedzinie wprowadzania na rynek innowacji.

W raporcie prezentowane są dobre praktyki m.in. takich spółek, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji jak: PKN Orlen, PGE Polska Grupa Energetyczna, Enea SA, PGNiG, KGHM Polska Miedź SA, PKP SA, Skanska, Cemex, Góradże, Orange Polska, Bank Gospodarstwa Krajowego czy PKO Bank Polski.

– Cieszę, że Mostostal Warszawa znalazł się w przeglądzie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Już od dawna postawiliśmy sobie za cel wyznaczać trendy w branży. Robimy to w dziedzinie innowacji i będziemy pracować na to, aby być liderem zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Moim obowiązkiem jest dalej umacniać aktywność firmy w obszarze CSR tak, abyśmy mogli przedstawić więcej dobrych działań za rok. Firmy, które dzisiaj funkcjonują w oderwaniu od strategii CSR, skazane są na porażkę. Przedsiębiorcy muszą po pierwsze zrozumieć znaczenie i potrzebę inicjowania praktyk, których beneficjentem jest społeczeństwo, a więc pośrednio my wszyscy, a po drugie powinni szukać optymalnych rozwiązań, aby te praktyki z powodzeniem realizować. Odpowiedzialny biznes w dzisiejszych czasach nie oznacza wyłącznie utrzymania rentowności firmy. Strategia zrównoważonego rozwoju musi być wpisana w cele każdego biznesu, niezależnie od branży. Raport FOB pokazuje tą różnorodność i dowodzi jednocześnie, że coraz więcej firm dostrzega wagę idei społecznej odpowiedzialności – powiedział Andrzej Goławski, Prezes Zarządu Mostostal Warszawa.

Tegoroczny raport opublikowano 31 marca. Zostały w nim wyróżnione dwie praktyki Mostostalu Warszawa. Pierwszą z nich jest działalność badawczo-rozwojowa i osiągniecia na polu innowacji. Mostostal Warszawa jest jedyną firmą budowlaną w Polsce, która posiada w swoich strukturach jednostkę zajmującą się opracowywaniem i wdrażaniem innowacyjnych technologii. Dział Badań i Rozwoju firmy został powołany ponad 10 lat temu i od tamtej pory zrealizował wiele projektów naukowo-badawczych oraz współpracował z niemalże wszystkimi najważniejszymi ośrodkami naukowymi w kraju i na świecie. Dziś jednostka zatrudnia kilkanaście osób, które mają na swoim koncie liczne publikacje naukowe i są zaangażowane w innowacyjne projekty naukowo-badawcze, unikalne również w skali światowej. Ostatnim dokonaniem zespołu z działu R[&]D jest wykonanie pierwszego polskiego mostu kompozytowego w Polsce w konsorcjum naukowo-przemysłowym. Aktywność jednostki opiera się bowiem nie tylko na tworzeniu nowoczesnych rozwiązań, ale również na zacieśnianiu współpracy pomiędzy światem nauki i przemysłu.

Drugą praktyką, która zdobyła uznanie FOB-u, jest nasz autorski projekt w dziedzinie poprawy warunków pracy . W 2015 r. Dział Badań i Rozwoju we współpracy z Działem BHP Mostostalu Warszawa przedstawił innowacyjny projekt bariery, która ma zapewnić dodatkową ochronę pracownikom budowlanym wykonującym prace na wysokościach. Jak wykazały dane Głównego Urzędu Statystycznego1 upadki z wysokości są najczęstszą przyczyną wypadków śmiertelnych na budowie. Wychodząc naprzeciw jednemu z największych niebezpieczeństw branży, Mostostal Warszawa zaproponował innowacyjne rozwiązanie techniczne w dwóch wariantach, które ma za zadanie zwiększyć poziom bezpieczeństwa w pracy, a także zapobiegać wypadkom z wysokości na budowie.

– Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowuje najbardziej rzetelny i wiarygodny raport dotyczący prospołecznej działalności firm w Polsce. Mostostal Warszawa znalazł się w tym zestawieniu po raz pierwszy. Zostaliśmy docenieni za naszą aktywność na rzecz poprawy warunków pracy, a więc w dziedzinie, która zajmuje jedno z kluczowych miejsc w naszej strategii. To dla nas szczególne wyróżnienie również z innego powodu. Raport prezentuje zbiór dobrych praktyk za rok 2015. Właśnie w tym roku przypadła 70. rocznica istnienia firmy – dodał Jacek Szymanek, Członek Zarządu Mostostalu Warszawa ds. Zarządzania i Administracji.    

Raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki” jest wiodącą publikacją w Polsce poruszającą tematykę CSR. Zawiera przykłady praktyk realizowanych przez polskie firmy i przedsiębiorstwa z różnych sektorów rynku, dając tym samym najbardziej wszechstronny obraz społecznej odpowiedzialności biznesu w naszym kraju. Raport ukazuje się już od 15 lat. Po raz pierwszy został wydany w lutym 2003 r.

 

[1] Według danych GUS za 2014 i 2015 r.