Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa polskim Herkulesem

26 lutego 2008

Miesięcznik "Builder" uhonorował Mostostal Warszawa SA tytułem "Polski Herkules". Statuetkę za jego szczególne osiągnięcia w budownictwie, w 2007 roku odebrał Jarosław Popiołek, prezes spółki. Gala, podczas której wyróżnione zostały budowlane firmy odbyła się 26 lutego w hotelu Polonia Palace w Warszawie.

Po raz czwarty redakcja i rada programowa miesięcznika "Builder" wyróżniły przedsiębiorstwa budowlane za ich szczególne osiągnięcia i ugruntowaną pozycję w branży budowlanej. Statuetki przyznane zostały również osobom oraz instytucjom, które swoją dotychczasową działalnością wywarły znaczący wpływ na rozwój polskiego budownictwa. Herkulesy trafiły do tych firm, które w ubiegłym roku uhonorowane zostały tytułem "Budowlana firma roku". Mostostal został nim wyróżniony w kategorii generalny wykonawca, natomiast prezes Jarosław Popiołek otrzymał dodatkowy dyplom za skuteczne zarządzanie oraz sukcesy rynkowe firmy.

Budowlaną galę rozpoczął Marek Zdziebłowski, prezes Wydawnictwa PWB Media, wydawca "Buildera". Wyraził on swój podziw i uznanie dla nagrodzonych, gdyż pomimo wielu problemów, z jakimi boryka się rynek budowlany osiągają oni tak wiele sukcesów, czego dowodem są przyznawane wyróżnienia. - Firmy otwierają nowe fabryki, linie produkcyjne, tworzą nowe sieci dystrybucji, inwestują w rozwój swoich pracowników, zwracają szczególną wagę na kwestie związane z ochroną środowiska. Ich pracownicy codziennie dokładają ogromnych starań, by osiągnąć sukces, dzięki czemu dziś możemy nagrodzić najlepszych z najlepszych - podkreślił Zdziebłowski.

W tym roku statuetki "Polski Herkules" trafiły do czterech firm budowlanych. Tylko Mostostal Warszawa został wyróżniony w kategorii generalny wykonawca. Prezes Popiołek w swoim przemówieniu zaznaczył, że nagrodę przyznaną firmie traktuje, jako wyraz uznania dla wszystkich jej pracowników, dzięki którym pracy i zaangażowaniu mogła ona po nieco gorszym okresie w swojej historii znowu znaleźć się w czołówce polskich przedsiębiorstw budowlanych. Dodał również, że odbudowa silnej pozycji Mostostalu może cieszyć każdego, gdyż jest on ikoną polskiego budownictwa, organizacją z ponad sześćdziesięcioletnią historią, reprezentującą to, co najlepsze w krajowej myśli technicznej i inżynierskiej. Dzięki swojej ugruntowanej pozycji odgrywa szczególną rolę w rozwoju branży budowlanej.

Redakcja miesięcznika "Builder" w tym roku postanowiła również przyznać honorową statuetkę Danucie Hübner, Komisarz ds. Polityki Regionalnej Unii Europejskiej za promowanie polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej.