Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa podpisał Umowę z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.

26 marca 2015

Mostostal Warszawa podpisał Umowę z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. o udzielnie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych o wartości 30 mln zł.

W dniu 3 marca 2015 roku Mostostal Warszawa S.A. podpisał z TUiR WARTA S.A. aneks do Umowy dotyczący zwiększenia limitu na gwarancje kontraktowe do wartości maksymalnej 30 milionów złotych na okres 7 lat.

„Przy okazji tego porozumienia, potwierdzają się optymistyczne założenia głównych instytucji finansowych co do przyszłości Grupy Mostostal Warszawa”, przekonuje Carlos Resino Ruiz, Członek Zarządu ds. Finansowych Mostostal Warszawa.

„W ciągu ostatnich tygodni zintensyfikowaliśmy nasze kontakty z największymi ubezpieczycielami i bankami. Instytucje te wykazują zainteresowanie coraz lepszą sytuacją firmy oraz polepszeniem wyniku finansowego naszej Grupy, oferując nam poszerzenie współpracy celem zwiększenia naszych możliwości do składania ofert i realizacji nowych kontraktów budowlanych”dodaje Resino Ruiz.

Według Członka Zarządu ds. Finansowych, Mostostal Warszawa obecnie dysponuje środkami finansowymi, technicznymi oraz kadrą pozwalającą na realizację Umów zarówno z inwestorami publicznymi, jak i prywatnymi na terenie całego kraju. Umowa z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. stanowi kluczowy krok w realizacji biznes planu firmy oraz w procesie ciągłego polepszania wyników Spółki zapoczątkowanym w 2014 roku.

*****

Mostostal Warszawa signs a deal with Warta Insurance and Reinsurance Company concerning contractual insurance guarantees amounting to PLN 30 M

On 3 March 2015 Mostostal Warszawa S.A. signed an addendum to a contract with TUiR Warta S.A. concerning the extension of upper limit for contractual guarantees which amounts to PLN 30m valid for a period of seven years.

"Marking that agreement, we are witnessing a confirmation of optimistic outlook held by the leading financial institutions concerning the future of Mostostal Warszawa Group", asserts Carlos Resino Ruiz, Management Board Member, Mostostal Warszawa CFO.

“Over the recent weeks we have been intensifying our contacts with the biggest insurance companies and banks. These institutions have been displaying a growing interest in the company’s improved market position and the overall improvement of financial results of the Group. They have been offering us to extend the existing co-operation in order to improve our offering ability and execution of new construction contracts.” - added Resino Ruiz.

According to Management Board Member, CFO, Mostostal Warszawa now has at its disposal financial and technical means and the managerial talents that enable it to execute contracts with public sector as well as private sector clients countrywide. The contract with Warta Insurance and Reinsurance company marks a milestone in consolidation of the company’s business plan and in the ongoing process of continuous improvement of the company’s financial results, as presented in 2014.