Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa po raz kolejny z tytułem Kreator Budownictwa

24 listopada 2017

Już po raz czwarty z rzędu Mostostal Warszawa otrzymał tytuł Kreatora Budownictwa. Wyróżnienie to jest przyznawane przez Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa osobom oraz firmom, które posiadają pasję tworzenia, kształtują rynek budowlany i wyróżniają się w branży. Nagrodę za całokształt działalności Spółki, w tym za aktywność naukowo-badawczą w dziedzinie nowych technologii, odebrała Agata Falęcka, rzecznik prasowy Mostostalu Warszawa.

Projekt Kreator Budownictwa Roku organizowany jest od 2011 roku przez Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pod patronatem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Jego celem jest wyłanianie i nagradzanie osób oraz firm, których działalność ma pozytywny wpływ na rozwój budownictwa, nowych technologii i rozwiązań oraz jakości oferowanych usług. Projekt docenia także aktywną społeczną odpowiedzialność biznesu. Wśród laureatów znajdują się m.in. osoby zarządzające przedsiębiorstwami budowlanymi, producenci materiałów budowlanych, biura architektoniczne i projektowe, firmy doradcze, inwestorzy, deweloperzy czy generalni wykonawcy.

Tradycyjnie już, uroczyste wręczenie certyfikatów Kreator Budownictwa odbyło się podczas gali, która miała miejsce 23 listopada w Pałacu Sobańskich w Warszawie. Wyróżnienia laureatom wręczali Andrzej Roch Dobrucki, Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Jaromir Kuśmider, Prezes Zarządu Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W gronie gości honorowych znaleźli się m.in.: Roman Sobczak – Naczelnik Wydziału Przepisów Techniczno-Budowlanych i Wyrobów Budowlanych z Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Anita Oleksiak – pełniąca obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Zbigniew Grabowski – Prezes Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przewodniczący Rady Nadzorczej Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Mostostal Warszawa został wyróżniony dwoma certyfikatami Kreator Budownictwa przyznanymi dla Mostostal Warszawa i Prezesa Zarządu Andrzeja Goławskiego. Polska Izba Inżynierów Budownictwa przyznała certyfikaty za prowadzenie działalności innowacyjnej skupiającej się na nowych materiałach budowlanych, efektywności energetycznej, zrównoważonym budownictwie, jak również wspomaganiu procesów produkcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych, m.in. z wykorzystaniem technologii BIM. Spółka posiada własny Dział Badań i Rozwoju, dzięki któremu łączy priorytety biznesowe z celami naukowymi. Jest również współzałożycielem fundacji buildingSMART Polska – organizacji non profit wyznaczającej kierunki postępu cyfryzacji w budownictwie.  

Ważnymi projektami budowalnymi obecnie realizowanymi przez Spółkę są m.in.: budowa bloków nr 5 i 6 w opolskiej elektrowni, która jest największą inwestycją infrastrukturalną w Polsce po 1989 r., Park Wodny w Tychach, który będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie, budowa obwodnicy Strzyżowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988, budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77, czy produkcja z wykorzystaniem nowoczesnej technologii prefabrykowanych żelbetowych segmentów o łącznej wadze 50 tys. ton, które posłużą do budowy duńskiej przeprawy mostowej, która będzie częścią południowej obwodnicy miasta Frederikssund.

- Bardzo dziękuję w imieniu Prezesa Zarządu i pracowników Mostostal Warszawa – powiedziała podczas uroczystości Agata Falęcka, rzecznik prasowy Spółki. Kolejny czwarty z rzędu, tytuł Kreatora Budownictwa, przyznany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, to duże wyróżnienie dla firmy i wszystkich jej pracowników. To wyraźny sygnał, że nasza działalność jest zauważana i doceniana przez branżę. Cieszy nas również fakt, że coraz więcej współtworzonych przez nas inicjatyw jest upowszechnianych w sektorze budownictwa i ma bezpośredni wpływ na jego rozwój. Każda kolejna nagroda to dla nas motywacja do dalszej, intensywnej pracy – dodała Agata Falęcka, rzecznik prasowy Mostostalu Warszawa.