Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa partnerem konsorcjum, które zrealizuje odcinek drogi ekspresowej S8

23 stycznia 2008

Konsorcjum, którego partnerem jest Mostostal Warszawa S.A. zrealizuje odcinek drogi ekspresowej S8 od Konotopy do Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie. Zleceniodawcą zadania jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wraz z Mostostalem kontrakt realizować będą: Budimex Dromex SA – lider, Strabag Sp. z o.o. oraz Warbud SA. Umowa na roboty budowlane podpisana została 22 stycznia 2008 roku w siedzibie Inwestora. Kontrakt opiewa na kwotę 2,15 mld złotych (brutto), a jego realizacja potrwa do 15 grudnia 2010 roku licząc od daty rozpoczęcia prac. Jest on finansowany z Funduszu Spójności.

Zadanie, jakie GDDKiA zleciła konsorcjum stanowi w ostatnich latach jedną z najważniejszych inwestycji drogowych w regionie. Zgodnie z kontraktem jego realizacja rozpocznie się w momencie przekazania przez inwestora placu budowy wykonawcy, co nastąpi w przeciągu najbliższych 30 dni. Następnie konsorcjum rozpocznie organizowanie zaplecza inwestycji oraz prace przygotowawcze: budowę dróg technologicznych, usuwanie kolizji z istniejącymi instalacjami (wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi, energetycznymi, ciepłowniczymi, teleinformatycznymi). Zacznie również prace rozbiórkowe oraz wycinkę drzew. Kolejnym etapem będzie wykonanie ścian szczelinowych, zabezpieczających wykop o szerokości ok. 38 m w świetle (dwukrotnie szerszy od tunelu metra), w którym zagłębiona zostanie realizowana droga na odcinku przebiegającym przez gęsto zabudowane tereny miejskie.