Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa o swoim doświadczeniu w budowie mostów z kompozytów

09 marca 2020

4 marca br. Lech Własak z Działu Badań i Rozwoju w Mostostalu Warszawa wziął udział w Forum Obiektów Infrastruktury Mostowej i Tunelowej, podczas którego opowiedział o doświadczeniach spółki w budowie mostów z kompozytów FRP.

- Mostostal Warszawa zdobył na swoich budowach unikalne doświadczenie w zakresie wykorzystania innowacyjnych technologii. Realizowane przez nas projekty, m.in. zwieńczona patentem budowa mostów z kompozytów FRP, stawiają nas w gronie liderów nowoczesnego budownictwa w Polsce - mówi Lech Własak.

Rosnące znaczenie kompozytów

Materiał włóknisty o osnowie polimerowej zwany kompozytem FRP (z ang. fibre-reinforced polymer) od dawna wykorzystuje się w przemyśle kosmicznym, lotniczym czy motoryzacyjnym z uwagi na takie cechy jak lekkość, trwałość, wytrzymałość czy też odporność na korozję. Od lat 90. wzrasta również wykorzystanie kompozytów w budownictwie. Na świecie ten materiał jest z powodzeniem stosowany do produkcji elementów nośnych, takich jak zbrojenie elementów betonowych, profile konstrukcji kratowych, a także dźwigary i płyty nośne wykorzystywane np. w mostownictwie.

Przypomnijmy, że Mostostal Warszawa był wielokrotnie nagradzany na forum branżowym za budowę innowacyjnego mostu z kompozytów FRP w Błażowej, otrzymując m.in. nagrodę główną w XIX edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości, nagrodę główną w konkursie mostowym im. Maksymiliana Wolffa, nagrodę specjalną Agencji Rozwoju Przemysłu w konkursie Dobry Wzór 2016. W ramach projektu Com-bridge powstał również drugi most kompozytowy w Nowej Wsi, którego uroczyste otwarcie miało miejsce w 2017 r.

Innowacyjność Mostostalu Warszawa

Innowacyjność w biznesie to jedna z kluczowych wartości Mostostal Warszawa, która jako pierwsza firma w całej branży budowlanej w Polsce powołała własny Dział Badań i Rozwoju, który opracowuje nowe produkty i technologie służące wzmocnieniu przewagi konkurencyjnej Spółki. Mostostal Warszawa wspierając tą działalność inwestuje nie tylko w rozwój firmy, ale co ważniejsze, w rozwój polskiej myśli inżynierskiej. Dział Badań i Rozwoju w swojej kilkunastoletniej historii współpracował niemal ze wszystkimi liczącymi się jednostkami badawczymi w Polsce i wieloma za granicą. Obecnie głównym obszarem prowadzonych prac jest zastosowanie kompozytów FRP w branży mostowej. Kliknij, żeby dowiedzieć się więcej o działaniach badawczo-rozwojowych w Mostostalu Warszawa

Forum Obiektów Infrastruktury Mostowej i Tunelowej to platforma wymiany wiedzy dotyczącej specyfiki budowy kluczowych elementów infrastruktury drogowej i kolejowej takich jak mosty, wiadukty, tunele. W konferencji, organizowanej przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR wzięli udział eksperci reprezentujący instytucje naukowe, stowarzyszenia branżowe oraz największe firmy wykonawcze z branży infrastruktury omówią kwestie związane z aktualnymi regulacjami i technologiami stosowanymi w budowie obiektów mostowych i tunelowych.