Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa na obchodach jubileuszu Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

13 czerwca 2016

Mostostal Warszawa regularnie angażuje się w różnorodne aktywności związane z życiem akademickim Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ostatnio został partnerem obchodów 70. Jubileuszu Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska tej uczelni, które przypadają w czerwcu, uczestniczył w Dniu Budowlańca, a także zaprosił studentów na budowę osiedla „Nowy Mokotów”.

Okrągły Jubileusz

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska na SGGW kończy w tym roku 70 lat. Uczelnia będzie świętować jubileusz 16-17 czerwca.Mostostal Warszawa włączył się w przygotowania do tego wydarzenia, zostając jednym z głównych sponsorów obchodów. Firma udzieli również uczelni wsparcia merytorycznego podczas odbywającej się pod auspicjami Państwowej Akademii Nauk konferencji pt.: „Techniczne i przyrodnicze aspekty w budownictwie i inżynierii środowiska”. Jednym z prelegentów będzie Juliusz Żach, Kierownik Działu Badań i Rozwoju, który opowie o działalności badawczo-rozwojowej Mostostalu Warszawa na przykładzie trzech projektów: opracowania cichych nawierzchni drogowych, układów sezonowego magazynowania energii cieplnej oraz technologii budowy mostów z kompozytów FRP. Patronat honorowy nad jubileuszem Wydziału sprawują Minister Środowiska – prof. Jan Szyszko, Minister Budownictwa i Infrastruktury – Andrzej Adamczyk oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel.

Dzień Budowlańca

Mostostal już od kilku lat bierze również udział w organizowanym na terenie SGGW Dniu Budowlańca, podczas którego Dział Personalny Mostostalu Warszawa przedstawia studentom ofertę praktyk oraz perspektywy zatrudnienia, a nasi koledzy inżynierowie prezentują najciekawsze projekty firmy. Wydarzeniu temu towarzyszą również wykłady na temat budownictwa prowadzone przez przedstawicieli czołowych firm budowlanych, działających w kraju i za granicą. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach frekwencja dopisała, a do stoiska Mostostalu ustawiały się kolejki studentów z całej Polski.

Wiedza zdobywana w terenie

W ramach Dnia Budowlańca, 2 czerwca, Mostostal umożliwił grupie studentów wizytę na terenie budowy osiedla Nowy Mokotów. Wzięli w niej udział członkowie Koła Naukowego Budownictwa Inżynierskiego z SGGW. Po terenie inwestycji powstającej przy ulicy Konstruktorskiej w Warszawie, oprowadzili studentów kierownicy robót - Ewelina Skopek i Adam Rydzewski. Studenci mogli przyjrzeć się budowie dużego osiedla mieszkaniowego i posłuchać o tym, jak realizacja robót wygląda z perspektywy generalnego wykonawcy. Przypomnijmy, że za realizację budowy osiedla Nowy Mokotów w Warszawie odpowiada Oddział Centralny Mostostalu Warszawa pod dyrekcją Artura Soczewicy. Kierownikiem Kontraktu jest Paweł Półtorak, a Kierownikiem Budowy Tomasz Żyluk.