Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa na Konferencji Biznes. Nauka. Budownictwo

26 września 2016

O nowoczesnych rozwiązaniach w budownictwie i architekturze oraz kierunkach i obszarach badań w tej dziedzinie, dyskutowali naukowcy i przedstawiciele branży podczas konferencji „Nauka – Biznes – Budownictwo”.  Partnerem zorganizowanego przez miesięcznik Builder wydarzenia, które odbyło się 22 i 23 września w Warszawie był Mostostal Warszawa.

Ideą stojącą za pierwszą edycją konferencji Nauka-Biznes-Budownictwo pod patronatem magazynu branżowego Builder było stworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy między naukowcami i praktykami budownictwa. Ze strony przedstawicieli nauki swoje wykłady wygłosili m.in.: prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz z Politechniki Warszawskiej, dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga z Politechniki Krakowskiej. Branżę budowlaną reprezentowali partnerzy konferencji, w tym Mostostal Warszawa.

W debacie pt. „Nauka i biznes w budownictwie i architekturze” o wzajemnych oczekiwaniach i korzyściach ze współpracy firm z jednostkami naukowymi, instytutami badawczymi i uczelniami wzięli udział Prezes Mostostalu Warszawa Andrzej Goławski oraz Juliusz Żach Kierownik działu Badań i Rozwoju. Mostostal Warszawa podzielił się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, a ma ich nie mało. Ponad 10 lat temu Spółka, jako jedyna w całej branży budowlanej w Polsce, powołała własny Dział Badań i Rozwoju. Obecnie ta jednostka naukowa zatrudnia kilkunastu specjalistów z takich branż jak: budownictwo, inżynieria sanitarna, elektronika i materiałoznawstwo i współpracuje niemalże ze wszystkimi liczącymi się instytucjami badawczymi w kraju i za granicą. 

Staramy się jak najlepiej wykorzystywać innowacyjny potencjał firmy. Działalność badawczo-rozwojowa to duży atut Mostostalu Warszawa, który zapewnia nam przewagę konkurencyjną w branży. Niewiele firm budowlanych w Polsce może pochwalić się tak dużym dorobkiem i potencjałem inżynierskim. Zasługi zespołu R[&]D w dziedzinie innowacji są nie do przecenienia. Dzięki tej jednostce Mostostal Warszawa z powodzeniem realizuje cele biznesowe i rozwija współpracę konsorcjów przemysłowo-naukowych. Budujemy przestrzeń do współpracy i udowadniamy, że praca w modelu nauka-biznes świetnie się sprawdza. Wspólnym mianownikiem realizowanych działań są innowacje i przekonanie, że możemy zmienić przyszłość na lepsze. Bez wizjonerstwa, wytrwałości, solidnej wiedzy i interdyscyplinarnego podejścia, nie moglibyśmy zaprezentować tak wyjątkowych obiektów, jak np. most zbudowany z kompozytów w Błażowej powiedział Andrzej Goławski, Prezes Zarządu Mostostal Warszawa SA.

W drugim dniu konferencji, Juliusz Żach opowiedział o działalności badawczo-rozwojowej Mostostalu Warszawa. Tematem przewodnim wystąpienia był pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych w Europie innowacyjny most drogowy z materiałów kompozytowych. Most w Błażowej jest również największym na świecie tego typu obiektem pod względem rozpiętości przęsła. Zadanie zrealizowane zostało jako część projektu badawczego Com-bridge. Za jego realizację odpowiedzialne było konsorcjum pod kierownictwem Mostostalu Warszawa wraz z udziałem firmy Promost Consulting z Rzeszowa, Politechniki Rzeszowskiej oraz Politechniki Warszawskiej.

Wybudowanie tego obiektu jest doskonałym przykładem dobrej współpracy przemysłu i nauki pod kierownictwem Mostostalu Warszawa