Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa na jubileuszowej konferencji w Otwocku

18 października 2017

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (OPWiK) świętuje w tym roku X-lecie istnienia. W jubileuszowe obchody wpisała się konferencja dotycząca modernizacji oczyszczalni ścieków w Otwocku, która zgromadziła władze OPWiK i przedstawicieli firm realizujących prace modernizacyjne na terenie zakładu. Partnerem wydarzenia był Mostostal Warszawa, generalny wykonawca przebudowy i rozbudowy obiektu.

Jubileusz X-lecia Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Otwocku to dwa powody, dla których w dniach 12-13 października zorganizowano konferencję pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Otwocka. Wydarzenie miało na celu zaprezentować skalę modernizacji w otwockiej oczyszczalni oraz wynikające stąd korzyści dla lokalnej społeczności.

Konferencję zainaugurował wykład na temat kierunków rozwoju gospodarki osadowej w Polsce prof. dr hab. Marka Gromca, wykładowcy akademickiego, członka Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. O doświadczeniach Mostostalu Warszawa w zakresie ochrony środowiska oraz pracach inżynieryjno-budowlanych, które firma zrealizuje dla OPWiK opowiedzieli Artur Soczewica, Dyrektor Oddziału Centralnego wspólnie z kierownikiem kontraktu Waldemarem Giedrojciem. Po prelekcjach wręczono wyróżnienia z okazji jubileuszu otwockiej spółki, odbyła się również uroczysta Gala z udziałem Prezydenta miasta Otwocka. Na drugi dzień konferencji zaplanowano wycieczkę po oczyszczalni ścieków.

– Modernizacja otwockiej oczyszczalni obejmie budowę nowych oraz przebudowę istniejących obiektów. Otwockie wodociągi już od wielu lat realizują prace modernizacyjne na terenie oczyszczalni, sukcesywnie wymieniając przestarzały sprzęt, usprawniając procesy biologiczne oczyszczania ścieków. Z zaangażowaniem podchodzimy do realizacji powierzonego nam zadania, ponieważ efekt naszych prac będzie miał przełożenie na poprawę kondycji środowiska, na dalszy rozwój otwockiej spółki. Na pewno skorzystają na tym mieszkańcy – powiedział Artur Soczewica, Dyrektor Oddziału Centralnego Mostostal Warszawa.

Oczyszczalnia ścieków w Otwocku obsługuje cztery gminy, czyli teren zamieszkiwany przez 96 tysięcy mieszkańców. Konieczność modernizacji urządzeń i wprowadzanie optymalniejszych rozwiązań jest powiązana ze wzrostem ilości odprowadzanych ścieków.

- W ramach modernizacji wykonamy prace w części ściekowo-osadowej. Obiekty podlegające renowacji to np. zamknięte komory fermentacyjne, budynek odwadniania osadu, pompownia główna z kratownią. Część instalacji między obiektowych technologicznych, wodno-kanalizacyjnych, oświetleniowych i sterowniczych zostanie przebudowana bądź powstanie od podstaw. Wybudujemy również pompownię wspomagająca usuwanie osadu wstępnego i pomieszczenie ewakuacji osadu oraz drogi i place – dodał Waldemar Giedrojć, Kierownik Kontraktu Mostostal Warszawa.

Mostostal Warszawa ma w swoim dorobku różnorodne inwestycje w dziedzinie budownictwa ochrony środowiska. Spółka realizowała zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej m.in. w Warszawie, Wałczu, Nowym Sączu czy Kędzierzynie-Koźlu. Równolegle z modernizacją oczyszczalni w Otwocku Mostostal Warszawa będzie realizować modernizację oczyszczalni ścieków w Krośnie.