Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa na I Kongresie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

29 września 2017

29 września branża drogowa zjechała do Jachranki na I Kongres Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, gdzie trwają dyskusje o rozwoju polskiej infrastruktury. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Na zaproszenie organizatorów w publicznej debacie na temat przyszłości infrastruktury drogowej w Polsce weźmie udział Prezes Zarządu Andrzej Goławski, Jorge Calabuig Ferre, Członek Zarządu ds. Rozwoju Biznesu oraz Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury Mostostal Warszawa.

Kongres Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad to jedno z tych wydarzeń, obok których nie sposób przejść obojętnie. Udział w tym wydarzeniu jest obowiązkowym punktem w kalendarzu ekspertów z branży, generalnych wykonawców, naukowców, firm wiążących swoją przyszłość z rynkiem infrastruktury. To także doskonała okazja do spotkania i rozmów z przedstawicielami największego zarządcy polskich dróg – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, a więc z kluczowymi podmiotami mającymi wpływ na rozwój infrastruktury drogowej w Polsce. Na zaproszenie GDDKiA ze strony Mostostalu Warszawa w Kongresie uczestniczą Prezes Andrzej Goławski, Jorge Calabuig Ferre, Członek Zarządu ds. Rozwoju Biznesu oraz Dyrektor Obszaru Infrastruktury Sławomir Barczak.

- Branża przygotowuje się obecnie do kolejnej perspektywy unijnej na lata 2021–2027. W lipcu rząd wprowadził zmiany w Programie Budowy Dróg Krajowych, rozszerzając listę planowanych inwestycji. Do programu włączono nowe zadania, m.in. budowę odcinków drogi ekspresowej S19, która stanowi istotną część szlaku Via Carpatia. Zwiększono także limit wydatków na inwestycje drogowe ze 107 na 135 mld zł. Perspektywy dla branży są więc obiecujące. Jako jedna z wiodących firm budowlanych w Polsce, chcemy mieć istotny wpływ na kształtowanie tego segmentu rynku i aktywnie uczestniczyć w procesie rozwoju i zmian – powiedział Andrzej Goławski, Prezes Zarządu Mostostal Warszawa.

Niewątpliwie silny punkt Kongresu stanowi merytoryczny program i zaszczytne grono prelegentów. Tematyka pierwszej edycji wydarzenia obejmuje m.in.: wpływ polskich warunków klimatycznych na nawierzchnie drogowe, czynniki wpływające na bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD), wyzwania związane z kompleksowym zarządzaniem siecią drogową oraz aspekty ekologiczne i ekonomiczne.

Czynny udział w debacie biorą przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, GDDKiA, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, TOR-u Zespołu Doradców Gospodarczych, Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Instytutu Dróg i Lotnisk, Instytutu Transportu Samochodowego i Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, a także uczelni wyższych: AGH, Politechniki Gdańskiej, Krakowskiej, Warszawskiej, Wrocławskiej, Rzeszowskiej i Białostockiej oraz producenci i projektanci rozwiązań dla infrastruktury.

Kongres zakończą obchody 70-lecia Laboratoriów Drogowych GDKKiA i wieczorna gala. Inicjatywa Generalnej Dyrekcji stwarza więc świetne warunki nie tylko na wymianę wiedzy i doświadczenia pomiędzy fachowcami, ale również sprzyja integracji środowiska.