Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa Liderem Bezpiecznej Pracy

02 grudnia 2009

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy działające przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-PIB) przyznało naszej firmie Zieloną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy.

Wyróżnienie dla Mostostalu odebrał Krzysztof Trzeciński, Główny Specjalista ds. BHP w naszej firmie, 23 listopada podczas XII konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy w Słoku k. Bełchatowa. Zieloną Kartę przyznano nam w uznaniu za uzyskane wyniki w zakresie wykorzystania osiągnięć nauki i techniki do poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy.

- Mostostal Warszawa od 2000 roku jest członkiem Forum. Przyznawane przez nie coroczne wyróżnienia mogą otrzymać tylko te firmy, które do niego należą i aktywnie z nim współpracują w zakresie dostosowywania warunków pracy w Polsce do standardów UE. Nasze wieloletnie członkostwo w forum z jednej strony umożliwia nam korzystanie z wielu bardzo praktycznych szkoleń, seminariów, podczas których możemy zgłębiać naszą wiedzę na temat najnowszych osiągnięć w zakresie poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy, a z drugiej strony my możemy dzielić się naszym doświadczeniem w tym zakresie, opiniować projekty realizowane przez CIOP-PIB i proponować słuszne, naszym zdaniem, rozwiązania. – podkreśla Krzysztof Trzeciński.

Forum stanowi płaszczyznę kontaktów między jego członkami. Służy wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy, przy merytorycznym wsparciu CIOP-PIB w prowadzeniu analiz źródeł i przyczyn występowania zagrożeń zawodowych i ograniczania ich skutków, a zwłaszcza zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.