Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa - inżynierowie przyszłości!

01 lutego 2016

Pod koniec stycznia Lech Własak (Dział Badań i Rozwoju) wygłosił gościnny wykład na Politechnice Warszawskiej. Słuchacze studiów magisterskich ze specjalizacji mostowej mieli okazję zapoznać się z dokonaniami naszej firmy w zakresie stosowania kompozytów FRP w budownictwie. Ukończony pod koniec zeszłego roku innowacyjny most w Błażowej (www.com-bridge.pl) pozwolił na przedstawienie głównych etapów powstawania tej rekordowej konstrukcji: badań materiałowych, badań elementów konstrukcyjnych, etapu projektowania, opracowania technologii prefabrykacji i budowy. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem studentów. Przyniesione przez naszego kolegę próbki materiałów pozwoliły nadać wykładowi bardziej warsztatowy charakter oraz pozwoliły na lepsze poznanie przez słuchaczy kompozytów FRP i metod ich produkcji. Zainicjowało to żywą merytoryczną dyskusję, której moderatorem był gospodarz wykładu dr inż. Wojciech Karwowski. 

Przypomnijmy, iż most w Błażowej jest jednym z nielicznych w Europie i największym na świecie pod względem rozpiętości przęsła innowacyjnym mostem drogowym wybudowanym z materiałów kompozytowych. Zadanie zrealizowane zostało jako część projektu badawczego Com-bridge. Za jego realizację odpowiedzialne było konsorcjum pod kierownictwem Mostostalu Warszawa SA wraz z udziałem firmy Promost Consulting z Rzeszowa, Politechniki Rzeszowskiej oraz Politechniki Warszawskiej. Budowa przeprawy współfinansowana była ze środków programu „Demonstrator+” realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Do budowy mostu użyto materiałów stosowanych powszechnie w przemyśle kosmicznym, lotniczym, samochodowym i sportowym (np. bolid Formuły 1). Włókna szklane i węglowe umożliwiły uzyskanie lekkiej, wytrzymałej i odpornej na korozję konstrukcji. Jego wybudowanie było możliwe dzięki współpracy przemysłu i nauki pod kierownictwem naszej firmy.

Mostostal Warszawa, dysponując 70-letnim doświadczeniem na rynku budowlanym, jest inicjatorem wielu działań mających na celu szersze wykorzystanie i dzielenie się swoją wiedzą inżynierską. Zadanie to realizujemy m.in. współpracując z jednostkami naukowo-badawczymi, czy uczelniami technicznymi w Polsce, a cel społeczny, który w tym zakresie sobie postawiliśmy, to m.in. wspieranie nowych technologii, wprowadzanie innowacji w budownictwie czy podnoszenie poziomu kształcenia studentów poprzez dostarczanie im praktycznej wiedzy, a także wspieranie poszczególnych inicjatyw szkół wyższych.

Praktyczna wiedza i doświadczenie naszych kolegów – inżynierów z szerokim doświadczeniem zdobytym na zaawansowanych technologicznie budowach to kapitał naszej firmy, ale także ogromna wartość dla kandydatów na przyszłych inżynierów. „Chcemy się dzielić naszym doświadczeniem, wspierać młodych ludzi, którzy zdobywają tajniki wiedzy budowlanej, a którą za jakiś czas przełożą na praktykę. Mamy tego świadomość, że doświadczenie, które zdobyliśmy w trakcie ponad 70-letniej działalności oraz jego bogactwo może służyć nie tylko nam, ale też otoczeniu, w którym funkcjonujemy” – dodał Lech Własak z Działu Badań i Rozwoju naszej firmy.