Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa i Acciona dla Ukrainy

05 kwietnia 2022

Od momentu wybuchu wojny na Ukrainie zaangażowaliśmy się w pomoc ludziom, którzy przekroczyli polską granicę w poszukiwaniu bezpieczeństwa.

Nasze oddziały i budowy zorganizowały zbiórkę darów dla uchodźców. Rzeczy zebrane w centrali w Warszawie trafiły do Twierdzy Modlin, a pracownicy budowy S19 Tunel przetransportowali zebrane na budowie dary bezpośrednio na przejście graniczne w Medyce.

Zbiórka darów dla uchodźców

Zbiórka darów dla uchodźców

Zadeklarowaliśmy również wsparcie dla punktów pomocy uchodźcom na Dworcu Zachodnim w Warszawie, prowadzonych przez organizacje pozarządowe: Front Pomocy Ukrainie oraz Żywimy na Zachodnim. W porozumieniu z restauracją Break and Lunch przetransportujemy 300 posiłków dziennie o łącznej wartości 12 tysięcy złotych przez pięć kolejnych dni, począwszy od 11 kwietnia. 

Przekazanie posiłków do punktu pomocy na Dworcu Zachodnim

Przekazanie posiłków do punktu pomocy na Dworcu Zachodnim

Oprócz jedzenia, ubrań i artykułów higienicznych przekazaliśmy również 50 używanych laptopów. Trafiły one do Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, która we współpracy z lokalną firmą informatyczną Jantar dostosuje je do języka ukraińskiego i rozda je uchodźcom w Bielsku-Białej przy okazji procesu nadawania numerów PESEL.

Podziękowanie od Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia

W akcję włączyła się również Acciona. Nasz główny akcjonariusz zorganizował dziewięć punktów zbiórek w różnych miejscach Hiszpanii. Łącznie zebrano aż dziewięć ton ubrań, jedzenia i artykułów higienicznych. Dary trafiły do Centrum Konferencyjnego Ptak Warsaw Expo w podwarszawskim Nadarzynie, które zostało przekształcone w miejsce schronienia dla kilkunastu tysięcy Ukraińców uciekających przed wojną. Z pomocą naszych wolontariuszy paczki z produktami zostały posortowane i przetransportowane na magazyn. Zobacz film ze zbiórki w Hiszpanii i przekazania w Nadarzynie.

Równocześnie Acciona włączyła się w akcję wsparcia finansowego organizacji pozarządowych działających na rzecz uchodźców. Niniejsza inicjatywa uzupełnia korytarz pomocy humanitarnej między Hiszpanią a Polską. Z dowolnego kraju, w którym mieści się oddział Acciony, pracownicy mogą przekazać fundusze niektórym z głównych organizacji, które dostarczają i organizują pomoc: UNHCR (Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców), Czerwony Krzyż, Save the Children i Unicef. Acciona zobowiązuje się do wyrównania składek swoich pracowników.