Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa dla Wilkowa

03 września 2010

Mostostal Warszawa zakończył prace remontowe w Szkole Podstawowej w Wilkowie, która ucierpiała w wyniku ostatniej powodzi.

Obejmowały one generalny remont szkolnej biblioteki oraz usunięcie zniszczonych przez wodę podłóg, tynków i ościeżnic w klasach znajdujących się na parterze budynku. Wczoraj w odnowionej bibliotece wolontariusze z Fundacji „Ja Wisła” pomogli nam ustawić zakupione przez naszą firmę nowe regały i biurka pod komputery oraz segregowali i układali na półkach szkolny księgozbiór.

Poziom wody w szkole podczas pierwszej fali powodziowej osiągnął 1,8 m, a w wyniku drugiej przekroczył 2 metry. W dalszym ciągu trwa osuszanie parteru szkoły, co jest bardzo trudne z uwagi na to, że wykonany w latach 50-tych budynek ma bardzo grube ceglane ściany. – Dzięki pomocy Mostostalu Warszawa w demontażu zamokniętych drewnianych podłóg, tynków, usuwaniu gruzu mogliśmy szybko przystąpić do suszenia budynku. Bez wsparcia firmy Mostostal ten proces na pewno trwałby znacznie dłużej – podkreśla Lech Łyjak, Dyrektor Zespołu Szkół w Wilkowie.