Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

05 lutego 2015

Mostostal Warszawa SA wybuduje nowy budynek szkoleniowo-administracyjny dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Na terenie lotniska Okęcie powstanie nowy budynek szkoleniowo-administracyjny. W obiekcie oprócz sal wykładowych, egzaminacyjnych, archiwów, serwerowni i podziemnego garażu znajdzie się również symulator TWR 360 wieży kontroli ruchu lotniczego z obserwacją dookólną i radarem, system radiokomunikacyjny na platformach w najwyższych miejscach na dachu oraz rozbudowany system bezpieczeństwa.

„Warta 57,6 mln złotych brutto umowa podpisana dzisiaj pomiędzy Mostostalem Warszawa a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej obejmuje budowę budynku szkoleniowo – administracyjnego wraz z parkingiem podziemnym na 31 miejsc, łączniki pomiędzy projektowanym budynkiem a istniejącym Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym. W zakres prac wchodzi również realizacja budynku głównej stacji zasilania, zbiornika retencyjnego wód opadowych, infrastruktury technicznej w tym
parkingu naziemnego na 25 miejsc, jak również chodników, dróg wewnętrznych
” – wylicza Alojzy Malczak, Dyrektor Obszaru Budownictwa Ogólnego Mostostal Warszawa SA.

Zapewnienie nowoczesnych warunków szkolenia kontrolerów ruchu lotniczego to główny cel budowy obiektu. W budynku znajdować się będzie, między innymi: Ośrodek Szkolenia Lotniczego wyposażony w dwa nowoczesne symulatory kontroli ruchu lotniczego, a także profesjonalne sale wykładowe do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników posiadających już licencję KRL. Zlokalizowane w nim będą również urządzenia techniczne łączności radiowej oraz pomieszczenia i urządzenia służb meteorologicznych. W nowym obiekcie zastosowane zostaną energooszczędne rozwiązania techniczne, budynek będzie połączony z Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym (obecną siedzibą PAŻP).

„Projekt architektoniczny przewiduje rozcięcie obiektu na dwie przesunięte względem siebie 4-kondygnacyjne bryły. Bryły zostaną połączone łącznikiem windowym. Parter skrzydła północnego wykraczać będzie obrysem poza wyższe kondygnacje tworząc taras od strony zachodniej. Całość dopełni dynamiczna, bryła hali TWR360, czyli symulatora, która zostanie wysunięta poza obrys parteru” –dodał Artur Soczewica, Dyrektor Oddziału Centralnego Mostostal Warszawa SA – odpowiedzialny za realizację projektu.

Inwestor: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Generalny Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
Wartość kontraktu: 57.623.837,72 PLN brutto
Termin realizacji: 18 miesięcy od momentu przekazania wykonawcy terenu budowy. Przewidywane zakończenie prac budowlanych we wrześniu 2016 r.

Kierownik Kontraktu: Robert Nowak
Kierownik Budowy: Robert Tomaszewski

Powierzchnia całkowita: 14734 m²
Powierzchnia użytkowa: 11376 m²
Powierzchnia zabudowy: 3509 m²
Kubatura: 61441 m³
Ilość kondygnacji:
Nadziemnych – 4
Podziemnych - 1