Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa dla młodych inżynierów

27 marca 2017

Mostostal Warszawa został partnerem strategicznym społecznego programu edukacyjnego dla młodych inżynierów: Builder for the Young Engineers. Pierwsza edycja akcji pokaże, jak nowicjusze branży budowlanej podchodzą do pracy zawodowej i jakie mają oczekiwania wobec rynku pracy. Partnerem społecznym akcji jest również Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Mostostal Warszawa będzie aktywizować studentów wspólnie z Radą Naukową magazynu Builder, najważniejszymi organizacjami branżowymi i wiodącymi firmami działającymi w obszarze szeroko rozumianego budownictwa. Program Builder for the Young Engineers to niepowtarzalna okazja na to, by zobaczyć, jak branża budowlana działa na rzecz wspólnego celu. Mostostal Warszawa jest partnerem strategicznym akcji obok czołowych reprezentantów polskiego rynku budowlanego. Spółka zawsze ceniła młode talenty i już od wielu lat jest zaangażowana w budowanie relacji ze środowiskiem akademickim. Działania prostudenckie firmy koncentrują się przede wszystkim na podnoszeniu poziomu kształcenia na uczelniach wyższych. Udział w inicjatywie jest kolejnym przykładem społecznego wkładu Mostostalu Warszawa w rozwój branży i integrację środowiska inżynierów.

Program skierowany jest do studentów wydziałów budownictwa uczelni krajowych i zagranicznych, publicznych i prywatnych oraz młodych inżynierów różnych specjalizacji budownictwa. Ma na celu ułatwić im zawodowy start i zapoznać bliżej z sektorem usług budowlanych. Jednocześnie stwarza studentom wiele możliwości w sprawdzeniu własnych umiejętności i kompetencji zawodowych, a także daje szansę na dalszy rozwój. Może się także okazać obiecującym wstępem do budowania własnej ścieżki kariery.

Przystąpiliśmy do programu, aby lepiej poznać środowisko inżynierów i żeby dać się poznać jako firma. Dobrze wiemy, że studenci często mają mylne wyobrażenie o tym, jak faktycznie wygląda praca w branży. Program daje szansę na to, by nabyć bardzo wartościowej, praktycznej wiedzy. Szansą do tego będą warsztaty, wizyty na budowie, konsultacje z ekspertami, wykłady fachowców. Poza tym każdy uczestnik będzie mógł zaprezentować swoje umiejętności, realizując typowo inżynierskie zadania przygotowane w ramach konkursu głównego. Jako pracodawca możemy z kolei rozeznać rynek i sprawdzić, jakie młode umysły możemy pozyskać do realizacji własnych projektów – skomentował udział spółki w projekcie Prezes Mostostal Warszawa Andrzej Goławski.

Spotkania z firmą i z nauką

Na początku maja ruszy konkurs główny, w którym uczestnicy będą mogli wykazać się swoimi umiejętnościami, przechodząc test z życia wzięty: z zakresu projektowania konstrukcji bądź organizacji i zarządzania budową. W kapitule konkursu zasiądzie Prezes Mostostal Warszawa, Andrzej Goławski oraz przedstawiciele środowiska naukowego i pozostałych partnerów programu.

Ważnym punktem akcji są również całodniowe, cykliczne warsztaty, które poprowadzą wybitni polscy inżynierowie praktycy, doradcy techniczni z wiodących firm z branży budowlanej, jak i organizacji działających na rzecz budownictwa, wykładowcy uczelni technicznych oraz zaproszeni goście specjalni. W sumie odbędą się cztery sesje tzw. Dnia Młodego Inżyniera Budownictwa, sprzyjające integracji środowiska oraz wymianie wiedzy i informacji. Inauguracyjne spotkanie przypada na 16 maja br. Reprezentacja Mostostalu Warszawa będzie tam czekać na młodych inżynierów, zwarta i gotowa by podyskutować o tym, co w branży piszczy i jak to jest pracować w Mostostalu. W międzyczasie pojawią się liczne konkursy, zadania dodatkowe, czy warsztaty studialne. 

Więcej o partnerach akcji, informacje o konkursach i wydarzeniach na oficjalnym profilu programu @4YoungEngineers/facebook.com oraz na stronie buildercorp.pl