Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa dla gdańskiego sądu

08 października 2015

Mostostal Warszawa podpisał umowę ramową ze Skarbem Państwa na prowadzenie robót budowlanych w budynkach jednostek sądownictwa powszechnego obszaru apelacji gdańskiej przy ul. Nowe Ogrody 28/29.

1 października doszło do podpisania umowy ramowej między Mostostalem Warszawa, a Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Gdańsku. Umowa dotyczy wykonania robót budowlanych w  budynkach jednostek sądownictwa powszechnego obszaru apelacji gdańskiej. Inwestor zawarł umowy ramowe łącznie z trzema Wykonawcami w tym z Mostostalem Warszawa. W ramach podpisanej umowy wszystkie trzy firmy będą mogły ubiegać się o pozyskanie zleceń na roboty budowlane o łącznej wartości 86 100 000 zł brutto. Okres trwania kontraktu wynosi 36 miesięcy.

Za realizację umowy odpowiada Oddział Północy Mostostalu Warszawa pod Dyrekcją Macieja Sasaka.