Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa bezpiecznie się trzyma. Pracownicy aktywni podczas Tygodnia Bezpieczeństwa

19 października 2020

Mostostal Warszawa po raz kolejny wziął udział w Tygodniu Bezpieczeństwa – inicjatywie Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, której celem jest poprawa bezpieczeństwa na polskich budowach.

 

Tegoroczna, siódma edycja odbyła się w dniach 5-11 października, zaś jego hasło przewodnie brzmiało „Drużyna bezpiecznie się trzyma”. Celem tegorocznej akcji było uświadomienie, jak ważne jest zaangażowanie i współodpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich uczestników procesu budowlanego.

 

W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa pracownicy Mostostalu Warszawa przeprowadzili szereg projektów, mających na celu zwrócenie uwagi pracowników i całego otoczenia biznesowego na znaczenie nowoczesnych, proaktywnych rozwiązania z dziedziny BHP. Główne wydarzenia to m.in. kwadranse BHP, szkolenia z pracy na wysokości, spotkania z przedstawicielami PIP, pokazy sprzętu do zabezpieczeń zbiorowych i zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych oraz quizy wiedzy z nagrodami.

 

O zaangażowaniu kadry Mostostalu Warszawa świadczą dane: w organizowanych w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa wydarzeniach wzięło udział 358 inżynierów Mostostalu, a także 1763 pracowników naszych firm podwykonawczych. Łącznie zorganizowano 70 pokazów zw. z BHP.

 

- Od pierwszej edycji widzimy ogromne zaangażowanie pracowników Mostostalu Warszawa w ważną i potrzebną inicjatywę, jaką jest Tydzień Bezpieczeństwa. To potwierdza, że jako spółka z 75-letnią tradycją i doświadczeniem na rynku budowlanym, bezpieczeństwo traktujemy priorytetowo. Dziękuję wszystkim, którzy aktywnie przyczynili się do naszych działań – mówi Jacek Szymanek, Członek Zarządu Mostostalu Warszawa.

Mostostal Warszawa jest członkiem-sygnatariuszem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w sierpniu 2010 r. przez siedmiu największych generalnych wykonawców w naszym kraju. Misją Porozumienia jest prowadzenie działań na rzecz podniesienia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej, a celem wyeliminowanie wypadków śmiertelnych na polskich budowach.

Mostostal Warszawa po raz kolejny wziął udział w Tygodniu Bezpieczeństwa – inicjatywie Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, której celem jest poprawa bezpieczeństwa na polskich budowach.

 

Tegoroczna, siódma edycja odbyła się w dniach 5-11 października, zaś jego hasło przewodnie brzmiało „Drużyna bezpiecznie się trzyma”. Celem tegorocznej akcji było uświadomienie, jak ważne jest zaangażowanie i współodpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich uczestników procesu budowlanego.

 

W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa pracownicy Mostostalu Warszawa przeprowadzili szereg projektów, mających na celu zwrócenie uwagi pracowników i całego otoczenia biznesowego na znaczenie nowoczesnych, proaktywnych rozwiązania z dziedziny BHP. Główne wydarzenia to m.in. kwadranse BHP, szkolenia z pracy na wysokości, spotkania z przedstawicielami PIP, pokazy sprzętu do zabezpieczeń zbiorowych i zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych oraz quizy wiedzy z nagrodami.

 

O zaangażowaniu kadry Mostostalu Warszawa świadczą dane: w organizowanych w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa wydarzeniach wzięło udział 380 inżynierów Mostostalu, a także 1909 pracowników naszych firm podwykonawczych. Łącznie zorganizowano 89 pokazów zw. z BHP.

 

- Od pierwszej edycji widzimy ogromne zaangażowanie pracowników Mostostalu Warszawa w ważną i potrzebną inicjatywę, jaką jest Tydzień Bezpieczeństwa. To potwierdza, że jako spółka z 75-letnią tradycją i doświadczeniem na rynku budowlanym, bezpieczeństwo traktujemy priorytetowo. Dziękuję wszystkim, którzy aktywnie przyczynili się do naszych działań – mówi Jacek Szymanek, Członek Zarządu Mostostalu Warszawa.

Mostostal Warszawa jest członkiem-sygnatariuszem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w sierpniu 2010 r. przez siedmiu największych generalnych wykonawców w naszym kraju. Misją Porozumienia jest prowadzenie działań na rzecz podniesienia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej, a celem wyeliminowanie wypadków śmiertelnych na polskich budowach.

fot. MW, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie