Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa aktywnie na Forum Budownictwo w Polsce

11 października 2017

Ponad 140 uczestników, ponad 30 ekspertów, 4 sesje tematyczne, które będą okazją do oceny sytuacji w sektorze budownictwa – to zapowiedź Forum Budownictwo w Polsce 2018, które odbędzie się 12 października br. w Warszawie. Jesienne spotkanie liderów branży odbywa się pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Partnerem wydarzenia jest także Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Aktywny udział w debacie ekspertów weźmie Prezes Zarządu Mostostal Warszawa Andrzej Goławski.

To branżowe wydarzenie roku to nie tylko premiera najnowszego raportu PMR Sektor budowlany w Polsce II połowa 2017 - Prognozy rozwoju na lata 2017-2022 i wyników badania przeprowadzonego na jego potrzeby, ale przede wszystkim merytoryczna debata i wymiana opinii w gronie przedstawicieli firm mających największy wpływ na kształt i przyszłość tego rynku.

W gronie ekspertów forum wystąpią m.in. prof. Grzegorz Kołodko, czy Krzysztof Kondraciuk, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Na zaproszenie organizatorów w sesji dyskusyjnej z udziałem kluczowych wykonawców polskiego rynku budowlanego udział weźmie Prezes Zarządu Mostostal Warszawa Andrzej Goławski. Tematem przewodnim panelu będzie Przyspieszenie inwestycyjne – umiarkowany optymizm czy silny wzrost? Prognozy, strategie i zagrożenia dla branży. Dyskusja obejmie cztery główne obszary, w tym najbardziej perspektywiczne segmenty rynku budowlanego w ciągu najbliższych dwóch lat, kwestie zatrudnienia, konkurencyjność cenową czy kondycję finansową firm wykonawczych.

Uczestnicy Forum będą mieli okazję zweryfikować prognozy i wyniki badania PMR przeprowadzonego wśród pracowników wysokiego szczebla zarządzania oraz pionów operacyjnych 200 największych polskich firm budowlanych, w którym aż trzy czwarte największych firm budowlanych działających na polskim rynku deklaruje, że w 2017 r. odczuły wzrost cen materiałów budowlanych. Co więcej, podobny odsetek badanych przedsiębiorstw prognozuje dalszy wzrost cen. Wzrost kosztów wykonawstwa oraz szybko zapełniające się portfele zamówień firm budowlanych powodują, że intensywna konkurencja cenowa na polskim rynku budowlanym odchodzi w przeszłość. Wzrost cen usług to dla branży budowlanej jedyny sposób na ucieczkę przed nadchodzącą erozją marż. Firmy, które jeszcze tego nie zauważyły, mogą wkrótce zniknąć z rynku – prognozują eksperci PMR.

- Forum Budownictwo w Polsce gromadzi co roku decydentów branży, prezesów i członków zarządów wykonawców, deweloperów, dystrybutorów materiałów budowlanych oraz instytucji finansowych. Wspólne spotkanie czołowych przedstawicieli branży budownictwa jest okazją do podsumowań, zbadania kondycji rynku, w szczególności zaś zapewnia najbardziej aktualne dane rynkowe, pozwalające uzyskać szeroką perspektywę oraz dokonać wiarygodnych prognoz i oceny konsekwencji zmian w sektorze - mówi Andrzej Goławski, Prezes Zarządu Mostostal Warszawa.

Forum otworzy prelekcja Profesora Grzegorza W. Kołodko na temat najważniejszych zmian makroekonomicznych i perspektyw rozwoju polskiej gospodarki. Podczas wydarzenia odbędzie się również premiera najnowszego raportu branżowego Sektor budowlany w Polsce II połowa 2017 - Prognozy rozwoju na lata 2017-2022. Raport powstaje na podstawie badania przeprowadzanego wśród pracowników wysokiego szczebla zarządzania oraz pionów operacyjnych największych polskich firm budowlanych. Uczestnicy Forum będą mieli okazję poznać jako pierwsi wnioski płynącej z tej analizy.