Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa zmodernizuje oczyszczalnię ścieków w Otwocku

18 lipca 2017

Mostostal Warszawa wygrał przetarg na roboty inżynieryjno-budowlane na potrzeby modernizacji gospodarki komunalnej w Otwocku. Zadanie dla Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (OPWiK) zrealizuje Oddział Zachodni, Przemysłu i Ochrony Środowiska pod dyrekcją Marzeny Witkowskiej. Wartość kontraktu opiewa na kwotę ponad 18 mln zł brutto.

Umowę w imieniu Spółki podpisała Marzena Witkowska, Dyrektor Oddziału Zachodniego, Przemysłu i Ochrony Środowiska. Stronę inwestora reprezentował Mieczysław Kostyra, Prezes Zarządu Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Pani Grażyna Osica, Główna Księgowa i Prokurent OPWiK. Za prawidłową realizację kontraktu będzie odpowiadał Waldemar Giedrojć, kierownik kontraktu Mostostal Warszawa.

Przedsiębiorstwo wodociągowe w Otwocku już od wielu lat realizuje prace modernizacyjne na terenie oczyszczalni. Przetarg na przebudowę i rozbudowę lokalnego zakładu komunalnego został ogłoszony pod koniec 2016 r. W ramach umowy zawartej przez Oddział Zachodni, Przemysłu i Ochrony Środowiska pod kierownictwem Marzeny Witkowskiej zostaną przeprowadzane prace z zakresu gospodarki ściekowo-osadowej, dotyczy to zarówno remontu obiektów funkcjonujących na terenie oczyszczalni, jak i wzniesienia nowych.

Przebudowanych zostanie w sumie sześć obiektów: pompowania główna z kratownią, pompownia wody technologicznej, dwie zamknięte komory fermentacyjne, budynek odwadniania osadu, budynek wielofunkcyjny oraz zewnętrzne sieci technologiczne. Ponadto, Mostostal Warszawa wybuduje pompownię wspomagającą usuwanie osadu wstępnego, pomieszczenie ewakuacji osadu oraz odpowiedni układ komunikacyjny powiązany z istniejącą infrastrukturą drogową. Prace uwzględniają również wyposażenie technologiczne obiektów zgodnie ze specyfikacją wymaganą przez OPWiK – powiedziała Marzena Witkowska, Dyrektor Oddziału Zachodniego, Przemysłu i Ochrony Środowiska.

Obecnie otwocka oczyszczalnia obsługuje cztery gminy, czyli teren zamieszkiwany przez 96 tysięcy mieszkańców. Wraz ze wzrostem liczby ludności, wzrasta ilość odprowadzanych ścieków. Stąd zachodzi konieczność modernizacji urządzeń i wprowadzanie optymalniejszych rozwiązań. Dzięki przeprowadzonej przebudowie i rozbudowie usprawni się praca oczyszczalni, która funkcjonuje nieprzerwanie od 80 lat oczyszczając ścieki od mieszkańców Otwocka i okolic.

Mostostal Warszawa realizował różnorodne inwestycje w dziedzinie budownictwa ekologicznego i posiada bogate doświadczenie w tym zakresie. Lista projektów obejmuje zarówno wykonanie instalacji ochrony środowiska, prace hydrotechniczne, w dziedzinie gospodarki kanalizacyjno-sanitarnej, ściekowej czy odpadów. Wśród zadań realizowanych przez Mostostal Warszawa na zlecenie przedsiębiorstw komunalnych znajdują się m.in. modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Centralnego w Warszawie, modernizacja Wodociągu Północnego w Wieliszewie, Zakład Uzdatniania Wody Sieniawa, kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza, modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Nowym Sączu czy modernizacja oczyszczalni ścieków w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Przedmiot umowy: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku – Zadanie 1 
Inwestor: Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
Wykonawca: Oddział Zachodni, Przemysłu i Ochrony Środowiska Mostostal Warszawa (lider) i Firma Usługowo Handlowa „EFER" Stanisław Karpiel (partner) 
Wartość kontraktu: 14.802.488,11 netto/18.207.060,38 zł brutto